Nezamestnanosť klesla pod 11%

Nachádzate sa tu

20. 11. 2015

Druhý záväzok vlády znížiť nezamestnanosť pod úroveň 11,3 % sa naplnil. Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v októbri na 10,98 %. Z evidencie úradov práce odišlo takmer 11-tisíc záujemcov o prácu.

Október sa stal prelomovým mesiacom v boji s nezamestnanosťou. Jej miera sa dostala pod hranicu 11 % a dosiahla šesťapol ročné minimá. Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú pripravení ihneď nastúpiť do práce, je po dlhom čase menej ako tristotisíc. „Za týmito číslami sa skrývajú osudy veľmi konkrétnych ľudí a rodín, ktorí si našli prácu a zlepšili svoju sociálnu situáciu,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že nezamestnanosť, s výnimkou niekoľkých mesiacov, od začiatku roka 2013 postupne klesá. K tomu bezpochyby prispeli viaceré opatrenia, ktoré sa prijali od roku 2012.

O ich účinnosti svedčí napríklad nielen najvyšší medzimesačný pokles dlhodobo nezamestnaných od začiatku roku 2013, ale aj vysoký počet tohtoročných absolventov vysokých škôl, ktorí si do piatich mesiacov našli zamestnanie. „Veľmi pozitívne hodnotím, že sa nám znižuje aj regionálna nezamestnanosť. Dnes už máme iba päť okresov s evidovanou mierou nad 20 percent. Som presvedčený, že aj posledné opatrenie vlády zamerané na pomoc regiónom s najvyššou nezamestnanosťou prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti v týchto okresoch,“ dodáva Ján Richter.

Týmito číslami sa zároveň naplnil záväzok vlády z mája tohto roku znížiť nezamestnanosť na vtedajší priemer eurozóny, a to 11,3 %. „Našou ďalšou úlohou je vzhľadom na to, že máme pred sebou zimné mesiace a končia sa sezónne práce, udržať nezamestnanosť na Slovensku pod 11 %. Ak sa nám to podarí, budem osobne spokojný, pretože to bude ďalší dôkaz toho, že nielen sezónne práce, ale aj naše systémové opatrenia jednoducho fungujú,“ približuje minister Richter.


zdroj: MPSVaR

Categories: 
Aktuality