Nezamestnanosť klesala aj v apríli

Nachádzate sa tu

20. 5. 2016

V apríli 2016 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 9,64 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2016 (9,89 %), poklesla o 0,25 percentuálneho bodu (p.b.). Medziročne poklesla o 2,04 p. b. (v apríli 2015 11,68 %).
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v apríli 2016 dosiahol 261 914 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2016 (268 559 osôb), poklesol o 6 645 osôb (o 2,47 %). Medziročne poklesol o 53 176 osôb, čo je o 16,88 % menej (v apríli 2015 315 090 osôb).
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v apríli 2016 11,40 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2016 (11,69 %) poklesla o 0,29 p. b.. Medziročne poklesla o 1,95 p. b. (v apríli 2015 13,35 %).
Stav celkového počtu UoZ v apríli 2016 dosiahol 309 583 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2016 (317 681 osôb), poklesol o 8 098 osôb (o 2,55 %). Medziročne poklesol o 50 394 osôb, čo je o 14,00 % menej (v apríli 2015 stav 359 977 osôb).
V apríli 2016 bol vo všetkých krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN). Najvýraznejší pokles (o 0,40 p. b) bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji.
Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (14,49 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (9,64 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 13,99 % a Košický kraj s 13,23 %.
Na okresnej úrovni bol v apríli 2016 v 73 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 5 okresoch bol nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa miera nezmenila.
V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (26,43 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahol okres Galanta (4,04 %).
Ku koncu apríla 2016 úrady práce evidovali 39 999 voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 4 485 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 8 179 miest (podiel 20,4 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 3 494 (podiel 8,7 %).


VPM z hľadiska ich štruktúry:

  • operátori a montéri strojov a zariadení – 12 193 miest (v Bratislavskom kraji 2 568 miest)
  • kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 7 041 miest (v Žilinskom kraji 1 135 miest)
  • pracovníci v službách a obchode – 6 737 miest (v Bratislavskom kraji 1 574 miest)

 

pozrite si tlačovú besedu

Categories: 
Aktuality