Na východnom Slovensku má pribudnúť 40 km diaľnic a rýchlociest

Nachádzate sa tu

24. 2. 2016

Na východnom Slovensku by malo podľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR pribudnúť v najbližších rokoch 40 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Financované budú z eurofondov a zo štátneho rozpočtu.
Celkovo je podľa rezortu dopravy na úseky na diaľnici D1 Prešov, západ - Prešov, juh a tiež Budimír - Bidovce a na časť rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košické Oľšany vyčlenených z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predpokladaných 780 miliónov eur. Na úseky nachádzajúce sa na diaľnici D1 už v súčasnosti prebieha aj súťaž, ukončiť by sa mala po marcových voľbách. Po dobudovaní všetkých troch týchto úsekov získajú podľa ministerstva dopravy mestá Košice a Prešov obchvaty. V Prešove je naplánovaná výstavba úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh v dĺžke 7,8 kilometra (km). Týmto úsekom sa prepoja už hotové úseky diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ a D1 Prešov, juh – Budimír. Následný úsek D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 km bude tvoriť severnú časť obchvatu mesta Košice a zároveň skráti cestu motoristom smerom na Michalovce. Obchvat bude napojený na rýchlostnú cestu R2 Košice Šaca – Košické Oľšany, ktorá obíde mesto zo západu a juhu. Jej celková dĺžka bude 21,5 km.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí