NA SLOVENSKU PRIBUDLO AŽ 110-TISÍC NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Nachádzate sa tu

24. 9. 2015

Fakty hovoria jasnou rečou – Slovensku sa ekonomicky darí. Dobrá ekonomická kondícia Slovenska sa prejavuje aj tam, kde to ľudia cítia najviac – na raste platov, ktorý bol v  roku 2014 najvyšší za posledných 7 rokov. 

Hospodársky rast sa však odráža aj vo vzniku nových pracovných miest, ktorých od nástupu súčasnej vlády na jar 2012 vzniklo celkovo až 110-tisíc. Tento údaj potvrdila na základe informácií od prihlásených zamestnávateľov Sociálna poisťovňa. 

Mnohé z týchto nových miest nich pritom vrátili do aktívneho života tých, ktorým sa pracovné príležitosti získavajú najťažšie – popri mladých ľuďoch (ich nezamestnanosť sa nám v poslednom období podarilo znížiť až o 10 %) klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných a zároveň nezamestnanosť najvýraznejšie klesá v regiónoch, kde je práce tradične najmenej (južné okresy Banskobystrického a Košického kraja a severovýchod našej krajiny).  

Tomuto pozitívnemu trendu pomohli viaceré opatrenia vlády. Presun nevyčerpaných peňazí z eurofondov na vytvorenie vyše 13 000 pracovných miest pre absolventov či zníženie zdravotných odvodov pre takmer 600-tisíc ľudí z nízkopríjmových skupín dokazujú, že súčasná vláda neustále hľadá spôsoby, ako pomôcť čo najvyššiemu počtu ľudí nájsť si zamestnanie a zvýšiť tak životnú úroveň svojich rodín aj pocit istoty do budúcnosti. Vďaka aktuálnym opatreniam sa priemerný príjem bývalého dlhodobo nezamestnaného teraz zvýšil až o 100 EUR mesačne; naším cieľom však zostáva vytvoriť dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí majú chuť a záujem pracovať, čomu nepochybne pomôžu aj opatrenia z aktuálneho prvého a druhého balíčka opatrení pre lepší život na Slovensku. Podpora zatepľovania domov, lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode, rozšírenie kapacity škôlok a zvýšený príspevok na starostlivosť o dieťa či automatická podpora ekonomicky slabších regiónov... to všetko znamená nielen zvýšenie kvality životného štandardu mnohých skupín obyvateľov, ale tiež priamy vznik nových pracovných miest.  

Ďalším impulzom na vznik pracovných miest je aj skutočnosť, že súčasnej vláde SR sa darí priťahovať do krajiny významných investorov, ktorí v plánovaných novovybudovaných závodoch ponúknu ďalšie tisícky trvalých a stabilných pracovných miest. Jedným z príkladov je aj prestížna automobilová značka Jaguar – Land Rover, pre ktorú sa aktuálne Slovensko stalo preferovanou lokalitou na výstavbu nového závodu, a v najbližšom čase očakávame definitívne potvrdenie tejto významnej investície, ktorá v nitrianskom regióne vytvorí až 8-tisíc nových pracovných príležitostí.

Čo robíme pre ľudí