MZ SR: EK ZASTAVILA KONANIE VOČI SR PRE REEXPORT LIEKOV

Nachádzate sa tu

22. 5. 2018

Európska komisia (EK) ukončila konanie voči Slovensku a uznala za oprávnené opatrenia, ktoré zamedzili špekulatívnemu vývozu liekov do zahraničia. “V roku 2016 sme prijali zákon, ktorý zásadne zmenil pravidlá v prospech pacienta. Možnosť vývozu liekov má len držiteľ registrácie, ktorý je súčasne zodpovedný za dostupnosť liekov pre pacientov. Práve vďaka tejto legislatíve, ktorú sme uviedli do praxe, majú pacienti v porovnaní s minulosťou výrazne dostupnejšiu liečbu a problém s chýbajúcimi liekmi na Slovensku prakticky prestal existovať," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Categories: 
Čo robíme pre ľudí