Motoristi už využívajú rozšírenú cestu medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom, rekonštruuje sa aj prieťah Námestovom

Nachádzate sa tu

14. 4. 2015

Prejazd mimoriadne vyťaženým úsekom medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je oveľa rýchlejší, plynulejší a tiež bezpečnejší. Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na ceste I/59  je už ukončená. V utorok 14. apríla 2015 cestu oficiálne otvoril štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Zúčastnil sa aj na začiatku prác na ďalšom významnom projekte pre tento región – na rekonštrukcii prieťahu v Námestove.  Oba projekty sú finančne podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Doprava.

Stavba I/59 Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá, bola v januári 2015 daná do predčasného užívania a tak ňou prešli už desaťtisíce vozidiel. „Ide o ďalší projekt v rámci Operačného programu Doprava, ktorý má nielen národný, ale aj medzinárodný význam. Cesta I/59 je súčasťou medzinárodnej komunikácie E77, zabezpečuje tranzit s Poľskom a má veľký dosah aj na rozvoj cestovného ruchu. Intenzita dopravy v tomto úseku každým rokom narastá a tak bolo hlavným cieľom zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky,“ povedal štátny tajomník V. Stromček.

V minulosti prejazd komplikovali neprehľadné úseky bez možnosti predbiehania, čo pri vysokom podiele nákladnej dopravy a prudkom stúpaní často spôsobovalo kolóny. Problematický bol najmä úsek s ťažkou zákrutou, v ktorom bola z dôvodu bezpečnosti znížená rýchlosť. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 3,981 km. Zaujímavosťou je výstavba nového mosta, ktorý nahradil problematický úsek so zákrutou. Nový mostný objekt vedie ponad údolie Starého potoka. V rámci prác boli taktiež zrekonštruované dva existujúce mostné objekty. Dĺžka nového mostu, ktorý vedie vo výške 27,5 metra, je 230 metrov.

Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 10 miliónov eur.

Zaujímavé čísla projektu Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá

- 3,981 km je dĺžka úseku

- viac ako 8000 vozidiel denne prechádza cestou

- 2 jestvujúce mostné objekty boli zrekonštruované

- 1 nový mostný objekt bol postavený

- 230 m je dĺžka nového mostného objektu

- 27,5 m je výška nového mostného objektu

 

Eurofondy aj na hlavný ťah v Námestove

S prácami sa začalo aj na ďalšom projekte významnom pre tento región – ceste I/78 Námestovo – prieťah. Aj tento projekt v utorok navštívil štátny tajomník Viktor Stromček a symbolicky odštartoval jeho výstavbu.

„Zrekonštruovaná cesta zmení vzhľad Námestova. Premávka bude na najfrekventovanejšej ceste v meste výrazne plynulejšia vďaka dvom kruhovým objazdom,“ povedal v Námestove štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček.

Cesta I/78, ktorá slúži v hraniciach mesta ako zberná komunikácia a v rámci regiónu zabezpečuje pohyb tranzitnej dopravy, nespĺňa základné požiadavky pre plynulú a bezpečnú premávku. Prejazd komplikuje nevhodné usporiadanie križovatky ciest I/78 a III/509, chýbajúce odbočujúce pruhy na jestvujúcich križovatkách či zle situované autobusové zastávky. Najkritickejším miestom je úsek cesty I/78 pri autobusovej stanici a veľkokapacitnom parkovisku pri obchodnom dome, v ktorom často dochádzalo ku kolíznym a nebezpečným situáciám pre vodičov aj chodcov.

V rámci rekonštrukcie bude upravená cesta I/78 v celom rozsahu, pribudnú dve okružné križovatky, autobusové zastávky vo vhodných polohách v smere jazdy za križovatkou. Vyriešený bude aj najkritickejší úsek v blízkosti autobusovej stanice a obchodného domu. Rekonštrukcia hlavného ťahu v Námestove bude hotová v januári 2016. Zazmluvnená cena diela je vyše 5,5 milióna eur (s DPH). Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Categories: 
Regióny