Mgr. Monika Smolková

Nachádzate sa tu

Mgr. Monika Smolková
Narodená: 6. október 1956


Vzdelanie:

Stredná ekonomická škola v Prešove – odbor všeobecná ekonomika                  

Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove – päťročné štúdium v odbore Pedagogika - vychovávateľstvo                  

Ekonomická fakulta TU Košice – dvojročné postpromočné štúdium


Prax: 

       od 2006   poslankyňa NR SR        
                        starostka MČ Košice – Dargovských hrdinov

2002 – 2006   zástupkyňa starostu v MČ Košice – Dargovských hrdinov

 1997 – 2002   spolumajiteľka a riaditeľka CK MULTI TOUR, s.r.o Košice

 1993 – 2002   ekonómka firmy, MULTI AV FORM Košice

 1983 – 1993    vychovávateľka, Stredné odborné učilište strojárske, Košice

 1981 – 1983    referentka, Obnova Vkus, Košice

 1975 – 1981   účtovníčka a referentka, Povodie Bodrogu a Hornádu, závod Košice                 

 

Stranícke funkcie:

       od 1999   členka Predsedníctva SMER-SD            

        od 2001 okresná predsedníčka SMER-SD okresu Košice III. 
                       krajská podpredsedníčka SMER-SD v Košickom kraji   


Volené funkcie:

2002 – 2006   poslankyňa Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Dh
                         poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach 2005
                         poslankyňa Košického samosprávneho kraja (2006)
                         starostka MČ Košice – Dargovských hrdinov (2006)
                         poslankyňa NR SR