Ľubica Laššáková

Nachádzate sa tu

ministerka kultúry SR

Ľubica Laššáková
narodená 18. augusta 1960

 

Vzdelanie

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava (1975 – 1979)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Katedra rozhlasovej a televíznej žurnalistiky (1979 – 1983)

Rigorózna skúška – „Medzinárodná rozhlasová a televízna tvorba a spolupráca“ (1986)

 

Profesionálna prax

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, manažérka kultúry, projektová manažérka (2016)

Prednostka Okresného úradu v sídle kraja Banská Bystrica, prednostka úradu s krajskou pôsobnosťou (2012 – 2016)

Park kultúry a oddychu Banská Bystrica, programová manažérka a tlačová poradkyňa (2011 – 2012)

Slovenský rozhlas, hlasový špecialista, samostatná odborná moderátorka – redaktorka, vedúca odbornej redakcie spravodajstva a publicistiky, moderátor – špecialista, samostatná odborná moderátorka – redaktorka (1988 – 2011)

Materská dovolenka (1985 – 1988)

Generálne riaditeľstvo celulózovo – papierenského priemyslu SLOVCEPA, zástupkyňa šéfredaktora odvetvového časopisu, Banská Bystrica (1983 – 1985)

 

Jazykové znalosti

Aktívne : maďarsky, rusky, francúzsky

Pasívne: anglicky

 

Umelecké zručnosti     

literárna  a autorská činnosť, autorka ucelených publikácií, esejí, článkov, rozhlasových reportáži.

 

Vydatá, dve deti, žije v Banskej Bystrici