KOŠICE SÚ NAJLEPŠÍM EURÓPSKYM MESTOM ŠPORTU 2016

Nachádzate sa tu

3. 11. 2016

Košice dosiahli ďalší veľký medzinárodný úspech. Stali sa najlepším Európskym mestom športu 2016! Triumfovali tak v konkurencii 19-tich európskych miest športu, ktoré sú v tomto roku nositeľmi titulu Európske mesto športu. Toto ocenenie udelila Košiciam Federácia európskych hlavných miest športu a európskych miest športu ACES EUROPE na základe hodnotenia nezávislej expertnej skupiny SPORT MUNICIPAL FOUNDATION z Valencie. Ocenenie NAJLEPŠIE EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2016 prevezmú zástupcovia mesta Košice v Európskom parlamente v Bruseli
16. novembra 2016.


Cieľ splnený: rozvoj športu pre všetkých

„Úspech nášho mesta je založený na tom, že sa nám podarilo naplniť to, čo je hlavným cieľom projektu Európskeho mesta športu – zapojiť do športových a pohybových aktivít širokú verejnosť a podporiť rozvoj neprofesionálneho športu. V Košiciach sme dosiahli, že športových podujatí sa zúčastňujú všetky vekové kategórie – deti, mládež, ľudia stredného i seniorského veku. Do programu Európskeho mesta športu sme zapojili celé rodiny. Snažíme sa o to, aby sa k športovaniu vrátili ľudia, ktorí prestali športovať. Aby sa tí, ktorí doteraz športovali nepravidelne, začali venovať športovaniu pravidelne. Ďakujem všetkým, ktorí sa stali súčasťou najúspešnejšieho projektu Európskeho mesta športu 2016, pretože bez nich by Košice takýto významný medzinárodný úspech nikdy nedosiahli,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.


Medziročne stopercentný nárast počtu nových športových podujatí

Vedúci referátu športu a mládeže na Magistráte mesta Košice a koordinátor projektu Košice – Európske mesto športu 2016 Ivan Šulek dodáva: „Košičanom sa podarilo za prvých deväť mesiacov tohto roka, ktoré hodnotila nezávislá expertná skupina, dosiahnuť obdivuhodné čísla. V Košiciach sa uskutočnilo od 1. januára do 30. septembra takmer 500 športových podujatí. Z tohto počtu bolo vyše 300 takých, do ktorých sa mohli zapojiť obyvatelia a návštevníci mesta, na necelých dvoch stovkách sa mohli ľudia zúčastniť ako športoví fanúšikovia.  Celkovo sa na športových podujatiach zúčastnilo  takmer 390 000 účastníkov, z toho aktívne vyše 280 000 ľudí. V porovnaní s rokom 2015 sme v Košiciach v tomto roku zaznamenali až stopercentný nárast nových športových podujatí. Napríklad v rámci Európskeho týždňa športu sme v Košiciach zorganizovali 45 podujatí, čo bola celá tretina zo všetkých 150 nahlásených podujatí, na ktorých sa podieľalo 78 miest a obcí Slovenska.“       Medzi najzaujímavejšie podujatia patrili v tomto roku Runway Run, Spartan Race, Spoznaj behom Košice, Športové nedele v parku, Športové piatky na Hlavnej ulici, Olympiáda žiakov materských a základných škôl, Letná a Zimná olympiáda seniorov s účasťou viac ako 300 seniorov v priemernom veku 72 rokov, Futbal spája (turnaj Rómov, bezdomovcov, študentov a zástupcov mesta), Šport bez bariér pre hendikepovaných ľudí a ľudí na vozíčkoch, Štvorylka, Retrospartakiáda, Skoky v centre mesta a mnohé, mnohé ďalšie.


zdroj: kosice.sk

Regióny