Konfederácii odborov je najbližší volebný program strany SMER - SD

Nachádzate sa tu

19. 2. 2016

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) analyzovala pred voľbami volebné programy politických strán, pričom najväčší programový prienik našli odborári so stranou SMER - SD, ktorá podľa nich ako jediná hovorí aj o pokračovaní kvalitného sociálneho dialógu. "Pre nás je veľmi podstatné to, aby boli zachované zákony, ktoré sa bytostne dotýkajú života pracujúcich, ako je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Takisto zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktoré v súčasnosti dosahuje istú úroveň, ktorú by sme ešte chceli vylepšiť. Nevyhýbame sa ani téme zdaňovania sociálneho fondu, kde sme tento rok dosiahli čiastočné úspechy, ale chceme v tom pokračovať," priblížil prezident KOZ Jozef Kollár.
"Táto strana (pozn. SMER – SD) asi ako jediná hovorí aj o pokračovaní kvalitného sociálneho dialógu," uviedol prezident KOZ. Svoje ciele by chcela KOZ presadiť v programovom vyhlásení novej vlády, na príprave ktorého sa chce aktívne podieľať. Presné znenie požiadaviek na novovzniknutý kabinet plánuje zverejniť v priebehu mesiaca. Práve novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorý upravuje rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, je súčasťou priorít KOZ. "Prax nám ukázala, že aj pri tomto zákone sa vždy nájdu zamestnávatelia, ktorí dokážu obchádzať tento zákon," povedal Jozef Kollár. Odborári chcú preto v zákone o kolektívnom vyjednávaní stanoviť reprezentatívnosť tých, ktorí môžu uzatvárať kolektívne zmluvy. KOZ už pripravilo návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú správu na rok 2017, ktorý by mal byť v prospech všetkých zamestnancov v štátnej a verejnej správe. "Treba si uvedomiť, že nejde iba o zdravotníctvo a školstvo, ale ide aj o ostatných zamestnancov vo verejnej a štátnej správe," dodal prezident KOZ.

Zákonník práce v súčasnej podobe považuje KOZ za vyvážený.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Aktuality