Kolesík a Kondrót navrhujú zníženie mýtnych pokút o zhruba polovicu

Nachádzate sa tu

4. 3. 2015

Pokuty za mýtne prehrešky by sa mali znížiť o približne polovicu. Navrhuje to dvojica poslancov vládneho Smeru-SD Maroš Kondrót a Andrej Kolesík.
Národnej rade (NR) SR tak predložili novelu zákona o výbere mýta, ktorej by sa mali poslanci venovať na najbližšej schôdzi. Tá má naplánovaný začiatok na 10. marca.

"Navrhujeme znížiť sadzby pokút za mýtne delikty tak, aby nemali pre dopravcov likvidačný charakter," opísal pre TASR Kolesík. Napríklad doteraz je pokuta pre vodiča nákladného auta, ktorý jazdí po spoplatnených úsekoch ciest bez úhrady mýta, vo výške 150-násobku nedoplatku mýta, najviac však 2250 eur. Poslanci navrhujú túto sumu znížiť na 1050 eur.

V blokovom konaní je pokuta za takýto prehrešok vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 1500 eur. Predkladatelia novely ju navrhujú znížiť na 700 eur.

Zároveň chcú, aby sa v niektorých prípadoch pevná sadzba pokút nahradila sadzbami s vymedzenou dolnou a hornou hranicou výšky pokuty. Tak by sa zabezpečila možnosť správneho orgánu rozhodnúť o konkrétnej výške pokuty v závislosti od závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov porušenia povinnosti.

Podľa poslancov sa znížením sadzieb pokút očakáva aj zvýšenie ochoty vodičov uhrádzať uložené pokuty, keďže nebudú hľadať možnosti a obštrukcie, ako sa sankciám vyhnúť.

Na znížení pokút za mýtne prehrešky sa dohodlo ministerstvo dopravy s predstaviteľmi autodopravcov. Tí namietali príliš vysoké sadzby pokút, ktoré boli pre nich likvidačné. Pokuty za mýtne prehrešky sa však znižovali aj v minulosti. Ešte za vlády Ivety Radičovej pristúpil k takémuto kroku vtedajší minister dopravy Ján Figeľ (KDH). Následne sa ale zvýšil počet mýtnych prehreškov, pokuty preto od januára 2014 zvyšoval už terajší minister Ján Počiatek (Smer-SD).

Poslaneckou novelou by chceli predkladatelia zároveň upraviť aj zákon o cestnej doprave. Navrhujú v ňom povoliť vnútroštátnu dopravu pre slovenských dopravcov na pravidelných medzinárodných autobusových linkách. A to na základe súhlasu dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky.

Touto úpravou ide podľa poslancov o zosúladenie podmienok pre slovenských dopravcov a zahraničných dopravcov. V súčasnosti totiž môžu robiť zahraniční dopravcovia po schválení takzvanú kabotáž na území Slovenska na medzinárodnej autobusovej linke. Povoľuje sa na základe pravidiel kabotážnych prepráv ustanovených európskym nariadením.

Ak má napríklad rakúsky dopravca povolenú kabotáž na medzinárodnej autobusovej linke zo Slovenska do Rakúska, môže na území Slovenska po vydaní povolenia prepravovať miestnych cestujúcich medzi zastávkami na území Slovenskej republiky bez prechodu cez štátne hranice. Ak by tú istú linku prevádzkoval slovenský dopravca, tak nemôže prepravovať cestujúcich medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky.

 

zdroj: TASR

Categories: 
Aktuality