Jedinečné centrum kynológie zaujalo delegáciu z Českej republiky

Nachádzate sa tu

29. 9. 2015

Zástupcovia delegácie Ústeckého kraja navštívili Žilinský samosprávny kraj, kde rokovali s predstaviteľmi Žilinskej župy o ich ďalšej spolupráci. Už od roku 2011, kedy oba kraje podpísali vzájomnú dohodu, prebieha v rámci umeleckých, kultúrnych, športových i pracovných stretnutí a podujatí efektívne partnerstvo.
„Pracovné rokovanie sa týkalo najmä oblasti školstva, kde majú naše kraje veľký priestor pre ďalšiu spoluprácu. Počas stretnutia sme otvorili témy, ktoré považujeme za prínosné pre obe strany a zároveň sme našim partnerom ukázali Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, o ktorú prejavili záujem, a Spojenú školu v Ružomberku, ktorú navštívia dnes,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku je v súčasnosti jedinou školou svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka úplné stredné vzdelanie ekonomicko-záhradnícko-poľnohospodárskeho zamerania. Ústecký kraj prejavil záujem najmä o moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní kynológii. „Škola má k dispozícii kvalitné a nové vybavenie, medzi ktoré patrí aj špeciálny pitevný stôl pre veterinárske účely. Prepojenie teórie s praxou je v dnešnej dobe veľmi dôležité a náš partnerský kraj z Českej republiky ocenil vysokú úroveň a význam, ktorý odbornému vzdelávaniu prikladáme. Ukázali sme im, ako k vzdelávaniu pristupujú na našich školách a vypočuli sme si tiež veľa zaujímavého z ich skúseností,“ informovala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová.

Spolupráca Žilinskej župy a Ústeckého kraja už štvrtým rokom pokračuje aj v rámci športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia, ktorú organizuje ŽSK. Celoslovenské súťažné zápolenie s medzinárodnou účasťou sa konalo v Turanoch a zúčastnili sa ho i žiaci z Gymnázia v Děčíne, ktorí si vybojovali štvrté miesto. Študenti ústeckých stredných škôl sa pravidelne zapájajú aj do fotografických a grafických súťaží  Žilinskej župy.

Dnes budú zástupcovia Ústeckého kraja pokračovať v návšteve Spojenej školy v Ružomberku, po ktorej ich čaká prehliadka prírodných krás Žilinského kraja vo Vlkolínci a oblasti Malinô Brdo.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny