J. Richter: Záväzok máme úplne jasný – 100 000 nových pracovných miest

Nachádzate sa tu

27. 2. 2016

Chceme vytvárať podmienky a predpoklady na to, aby sa rodilo viac detí a aby za to matky a mladé rodiny neboli potrestané, ale aby im bola poskytnutá kompenzácia, ktorá im nahradí stratu príjmu a výdavky súvisiace s rodičovstvom.   

Categories: 
Čo robíme pre ľudí