J. Richter: Vďaka novým projektom by sa mohlo zamestnať 90 000 ľudí

Nachádzate sa tu

26. 1. 2016

Nezamestnaní na Slovensku by si mohli ľahšie nájsť prácu aj vďaka šiestim novým projektom, ktoré spustilo ústredie práce. Celkovo by sa vďaka nim mohlo zamestnať 90 000 ľudí, povedal dnes na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
V rámci nového Operačného programu Ľudské zdroje sú nové projekty zamerané na tri rizikové kategórie. Na mladých nezamestnaných do 29 rokov, na dlhodobo nezamestnaných a na ľudí bez práce vo veku nad 50 rokov. "Predstavujú celkovo objem skoro 300 miliónov eur a očakávame, že by mali pomôcť zamestnať sa 90 000 uchádzačom o zamestnanie," priblížil Ján Richter.
Vďaka projektu Praxou k zamestnaniu by malo nájsť lepšie uplatnenie 16 000 uchádzačov o zamestnanie. Prostredníctvom neho zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok pre mladého nezamestnaného do 29 rokov, môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Úrad práce poskytuje zamestnávateľovi finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru, vo výške maximálne 95 % celkovej ceny práce počas najviac 9 mesiacov, finančný príspevok na mentorovanie a na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s takýmto zapracovaním a praxou.
Ďalším projektom zameraným na mladých ľudí je projekt s názvom Absolventská prax štartuje zamestnanie. Ak zamestnávateľ prijme mladého nezamestnaného, ktorý u neho vykonával absolventskú prax, môže požiadať úrad práce o finančný príspevok na preplatenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Absolventa školy však musí firma zamestnať na plný pracovný úväzok na minimálne 9 mesiacov, pričom príspevok sa mu poskytuje najviac počas 6 mesiacov a následne je povinný udržať pracovné miesto najmenej počas ďalších 3 mesiacov.
Na dlhodobo nezamestnaných je orientovaný projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti. Zamestnávateľ, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme dlhodobo nezamestnaného na plný alebo polovičný pracovný úväzok na minimálne 15 mesiacov, môže vďaka tomuto projektu požiadať úrad práce o finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce.
Ľahšie uplatniť sa na trhu práce by mali aj ľudia vo veku nad 50 rokov. Pre nich je určený projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce". Ak zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre nezamestnaného uchádzača o zamestnanie staršieho ako 50 rokov, úrad práce mu preplatí poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie takéhoto pracovníka. Podmienkou však je uzatvorenie pracovného pomeru minimálne na rok. Finančný príspevok sa poskytuje maximálne počas týchto 12 mesiacov.
Na politiku zamestnanosti sa pritom podľa Jána Richtera podarilo v minulom programovom období vyčerpať všetky prostriedky. "Čo sa týka projektov, podarilo sa nám v minulom programovom období na politiku zamestnanosti vyčerpať všetky prostriedky, ktoré Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia poskytoval, a to na 104 %. Mali sme k dispozícii prostriedky, ktoré boli predtým plánované na vzdelávanie. Žiadne prostriedky Európskeho sociálneho fondu plánované na politiku zamestnanosti neprepadli," vyhlásil Ján Richter.
V rámci projektov zameraných na podporu zamestnávania mladých ľudí si našlo prácu 12 781 mladých do 29 rokov a približne 85 % z nich zostalo u zamestnávateľa aj pracovať. "V uplynulom období sa podarilo vytvoriť viac ako 90 000 pracovných miest, na ktoré boli poskytnuté príspevky prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu vo výške 370 miliónov eur," doplnil Ján Richter. Napríklad v rámci projektu RE-PAS, prostredníctvom ktorého mohli nezamestnaní nadobudnúť nové zručnosti, zaznamenali úrady práce 21 927 žiadostí o preplatenie rekvalifikačných kurzov v objeme 9,7 milióna eur. Celkovo bolo uzatvorených 18 102 dohôd o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu. Najčastejšie pritom mali ľudia záujem o kurzy opatrovania, SBS, zvárania či kurzy zamerané na obsluhu vysokozdvižných vozíkov a účtovníctvo. "Pokračujeme v ňom aj v roku 2016. Tento nástroj sa osvedčil," skonštatoval minister práce. Ďalšími projektmi bolo Právo na prvé zamestnanie, ktorým sa vytvorilo 3 962 miest, národný projekt Rodina a práca vytvoril 1 700 pracovných miest a 37 detských kútikov, kde pracuje 66 vychovávateliek. Vďaka obnove kultúrnych pamiatok si našlo prácu 554 ľudí.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí