J. Richter: V roku 2015 našlo prácu takmer 55 000 dlhodobo nezamestnaných

Nachádzate sa tu

19. 1. 2016

V minulom roku sa podarilo na trh práce umiestniť takmer 55 000 dlhodobo nezamestnaných ľudí, uviedol dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý to pripisuje najmä národným projektom zameraným na túto skupinu obyvateľstva.
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri úroveň 10,63 %. Ján Richter poukázal na to, že prvýkrát od roku 1990 nedošlo k zvýšeniu nezamestnanosti z novembra na december. „Je to veľmi veľká zásluha aj našich projektov, pretože sme sanovali aj dlhodobo nezamestnaných. Možno nie s veľkou kvalifikovanou prácou, ale projektmi, ktoré im priestor dali, a oni sa zamestnali. Prevetralo to veľmi dobre aj celú kategóriu dlhodobo nezamestnaných,“ zhodnotil.
Minister vyčíslil, že v roku 2015 sa na trh práce dostalo 54 697 ľudí, ktorí boli evidovaní na úradoch práce dlhšie ako 12 mesiacov. Približne polovica z nich bola evidovaná dva roky, pätina tri roky a 12 % štyri roky. Ďalších 10 % evidovali úrady päť rokov a 8 % dokonca šesť a viac rokov. „Ak sa nájde vhodná forma, pre nás je veľmi dôležité, aby títo ľudia opätovne získali pracovné návyky. Som presvedčený, že ďalšou rekvalifikáciou vieme pre nich ponúknuť aj iné riešenia,“ uviedol.
Z 10 470 absolventov vysokých škôl, ktorí sa v júni minulého roka zaevidovali na úradoch práce, sa do konca decembra zamestnalo 7 921, teda viac ako 75 %. Od septembra, keď sa zase na úradoch nahlásili absolventi stredných škôl, si našlo prácu 4 369 z počtu 10 464, čo predstavuje asi 42 %. V evidencii zostávajú najmä gymnazisti, potom sú to absolventi obchodných a hotelových akadémií. „Je nevyhnutné naďalej zosúlaďovať potreby trhu práce so vzdelávaním a dôležitá je tiež prax,“ zdôraznil Ján Richter.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí