J. Richter: Nezamestnanosť klesá 27 mesiacov

Nachádzate sa tu

23. 9. 2015

V auguste pokračoval na Slovensku trend poklesu nezamestnanosti, ktorá sa dostala na úroveň 11,32 %. Ako informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny, zo 40 mesiacov pôsobenia súčasnej vlády počas 27 mesiacov nezamestnanosť kontinuálne klesala, prvých 12 mesiacov po nástupe vlády počet uchádzačov o prácu stúpal. „Trend neustáleho poklesu nezamestnanosti a pribúdania nových pracovných miest už začína byť všedný,“ uviedol minister J. Richter. Tento vývoj podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny dokazuje, že tak vonkajšie faktory, dynamika slovenskej ekonomiky, ako opatrenia prijaté vládou a pripravené ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny majú jednoznačne pozitívny vplyv na trh práce. Rovnako pokračuje trend výrazného poklesu nezamestnanosti v dlhodobo ekonomicky najslabších regiónoch, pričom počet okresov s nezamestnanosťou nad 20 % sa znížil o jeden okres. 

Ako informoval riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny M. Valentovič, úrad po úspechu prebiehajúcich projektov podpory zamestnávania pripravil ďalší projekt aktívnej politiky trhu práce, konkrétne orientovaný na mladých ľudí do 29 rokov s názvom Praxou k zamestnaniu. Z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje bude podporená tvorba pracovných miest v podobe prvého zamestnania mladých ľudí. Zamestnávatelia môžu na základe tohto projektu žiadať úrady práce o viaceré príspevky, ak na polovičný úväzok dajú prácu na deväť mesiacov mladému nezamestnanému vo veku do 25 rokov, resp. do 29 rokov. Cieľom projektu je dať takto prvé zamestnanie a pracovnú prax 16-tisíc mladým ľuďom.

Categories: 
Aktuality