J. Richter: Kraje dajú na sociálne služby v roku 2018 viac financií

Nachádzate sa tu

13. 12. 2017

Minister Richter informoval, že MPSVR SR zvýšilo výdavky štátu na sociálne služby za posledných 6 rokov takmer 5-násobne, preto očakáva adekvátne zvyšovanie financovania aj zo strany samosprávnych krajov. „V roku 2012, keď sme prevzali vládu, vynakladal štát približne 35 miliónov eur, v tomto roku je to takmer 97 miliónov a v budúcom roku sa výdavky zvýšia o ďalších 40-50 miliónov,“ informoval Ján Richter. Kraje vyzval, aby zdroje, ktoré od januára 2018 ušetria vďaka tomu, že ministerstvo začne poskytovať príspevky priamo aj neverejným poskytovateľom služieb, ostali v systéme sociálnych služieb. „Hoci rast výdavkov krajov nedosahuje tempo, aké „nasadilo“ súčasné vedenie ministerstva, som rád, že všetky kraje počítajú s nárastom výdavkov na sociálne služby aj v roku 2018,“ skonštatoval minister na základe informácií zástupcov krajských samospráv. „Očakávam, že prenesenie financovania z pliec krajov na plecia štátu využijú samosprávy na výraznejšiu podporu tých sociálnych služieb, ktoré dnes chýbajú,“ dodal.

Ako príklad uviedol tzv. bezpečné ženské domy – službu určenú obetiam domáceho násilia a týraným ženám aj s deťmi. Hoci za túto službu nesú zodpovednosť krajské samosprávy, štát na ne prispieva aj s využitím európskych fondov. „Ak je to kompetencia samospráv, musia sa podieľať na jej financovaní a rozširovaní siete týchto služieb,“ zdôraznil Ján Richter.

Ján Richter zástupcov krajov upozornil, že MZ SR už predložilo návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorého výsledkom bude povinné financovanie ošetrovateľských úkonov vo verejných i neverejných zariadeniach sociálnych služieb. „Povinné financovanie zo strany zdravotných poisťovní pokryje približne 10-tisíc lôžok paušálnou sumou na úrovni zhruba 100 € mesačne, čím opäť samosprávne kraje ušetria. Preto sa domnievam, že priestor na väčšiu podporu sociálnych služieb z ich strany bude aj naďalej,“ uzatvoril.

Zdroj: MPSVaR SR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí