Ing. Vladimír Maňka

Nachádzate sa tu

Ing. Vladimír Maňka
Narodený: 19. september 1959

 

VZDELANIE:

1978 - 1983 - Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

1995 - 1998 - Open University: Profesionálny certifikát v manažmente
                      certifikáty: Efektívny manažér, Finančný manažment, Marketing v praxi,
                      Riadenie rozvoja organizácie
 

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV:

anglicky aktívne, rusky aktívne
 

STÁŽE:

1989 - Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky v Prahe

1995 - Manažérska stáž v USA
 

SPOLOČENSKÉ FUNKCIE:

1995 - 1998 - externý konzultant nadácie Baťa Junior Achievement v programe Aplikovaná ekonómia pre stredné školy

1998 - 2001 -   podpredseda Akademického senátu City University Bratislava

2002 - 2004 - predseda správnej rady Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica

2003 - 2005 - predseda správnej rady Technickej univerzity Zvolen

 

PRIEBEH ZAMESTNANÍ:

1983 - 1992 - Závody ťažkého strojárstva Detva, vedúci prípravy a realizácie investícií

1992 - 1998 - INVESTEX, s.r.o., riaditeľ spoločnosti, ktorá pôsobila v oblastiach:
                       projektovanie, dodávka stavieb na kľúč, zahraničný obchod 

1998 - 2002 - Poslanec NR SR, podpredseda Výboru pre financie, rozpočet a menu,
                       člen Výboru pre európsku integráciu, člen Spoločného parlamentného
                       výboru Európska únia - Slovenská republika

1999 - 2005 - Primátor mesta Zvolen

       od 2004 - Poslanec Európskeho parlamentu, člen vo Výbore EP pre rozpočet,
                         náhradník vo Výbore EP pre hospodárske a menové záležitosti