Ekonomická nálada na Slovensku

Nachádzate sa tu

15. 6. 2015

Domáce, ale aj medzinárodné inštitúcie potvrdzujú pozitívne čísla pre vývoj slovenskej ekonomiky, čo vláde umožní správať sa absolútne sociálne. Na dnešnej tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico zopakoval, že vláda sa chce o dobré výsledky podeliť s ľuďmi na Slovensku. „Sme v dobrej kondícii a tešíme sa, že táto kondícia umožňuje vláde prijímať a v praxi aj realizovať konkrétne sociálne balíčky.“

Dostať sa do tejto pozície nebolo ľahké. Vláda musela urobiť poriadok vo výbere daní, zintenzívniť boj proti daňovým únikom a popri konsolidácii verejných financií vytvárať podmienky na udržateľný hospodársky rast a pokles nezamestnanosti.  

Najnovšia prognóza Národnej banky Slovenska uvádza, že v prvom štvrťroku 2015 dosahuje Slovensko rýchlejší rast ekonomiky v porovnaní s koncom roku 2014 a sme zaraďovaní medzi krajiny s najrýchlejšie rastúcim hospodárstvom v rámci Európskej únie. „Predpokladá sa, že trend zvyšovania dynamiky hospodárskeho rastu bude pokračovať a v roku 2016 dosiahne 3,8 %, čo je už zaujímavé percento z pohľadu vytvárania nových pracovných miest,“ povedal Robert Fico.

Tvorba nových pracovných miest bude podľa NBS pokračovať a miera nezamestnanosti bude aj naďalej klesať. „V roku 2017 by sme sa mali dostať pod magickú hranicu 10 %,“ upresnil premiér. Pripomenul, že súčasťou druhého sociálneho balíčka je aj osobitný zákon o odstraňovaní regionálnych rozdielov, ktorý má pomôcť okresom s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti.

Pozitívny vývoj pociťujú aj domácnosti. Reálne mzdy postupne rastú a pretrvávajúca nízka inflácia zabezpečí stabilnú cenovú hladinu. „Očakávame, že ľudia zvýšia spotrebu a tá bude predstavovať jeden z podstatných zdrojov rastu našej ekonomiky,“ uviedol predseda vlády.

Pozitívne sociálne opatrenia môže vláda financovať len vďaka zodpovednému hospodáreniu. Minister financií SR Peter Kažimír podčiarkol, že Slovensko dodrží medzinárodný záväzok o vyrovnanom rozpočte. „Sme na trajektórii k vyrovnanému rozpočtu, z tejto cesty neschádzame,“ povedal.  Premiér Robert Fico doplnil, že vyrovnaný rozpočet chceme dosiahnuť a kráčame k nemu takým tempom, ktoré umožní rast ekonomiky a životnej úrovne ľudí. „Vláda v mene čísiel nemieni obetovať životnú úroveň ľudí,“ zdôraznil predseda vlády.


zdroj: ÚV SR

Categories: 
Aktuality