E-služby evidencie vozidiel sú už k dispozícii

Nachádzate sa tu

1. 4. 2015

Ministerstvo vnútra spustilo od 1. apríla 2015 prvé elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla. Prostredníctvom nich si držitelia elektronického občianskeho preukazu /eID karta/ a elektronického osvedčenia o evidencii vozidla dokážu vybaviť niektoré evidenčné záležitosti s vozidlom cez internet. Elektronické služby budú dostupné na portáli Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk).

Osvedčenie o evidencii vozidla s elektronickým kontaktným čipom ministerstvo vnútra začalo vydávať od 1. júna 2010 ako prvá krajina Európskej únie. Elektronický doklad obsahuje množstvo ochraných prvkov odolných voči pozmeňovaniu a falšovaniu. V ňom integrovaný kontaktný čip je zabezpečený mechanizmami pasívnej a aktívnej autentifikácie, ktoré posilňujú jeho bezpečné používanie. Obsahuje základné informácie o vozidle a slúži ako prístupový kľúč k ďalším informáciám o vozidle z Centrálnej evidencie vozidiel, údajom o zákonnom poistení vozidla, o technickej či emisnej kontrole. Tieto informácie mohol držiteľ elektronických dokladov dosiaľ získať len cez sieť samoobslužných kioskov na dopravných inšpektorátoch. Spolu s ďalšími úkonmi tak od 1. apríla 2015 môže urobiť z pohodlia domova cez internet.


viac informácií

Categories: 
Aktuality