Dostupnejší lyžiarsky výcvik aj škola

Nachádzate sa tu

23. 9. 2015

Pobyty v škole v prírode či na lyžiarskom výcviku, také obľúbené medzi žiakmi či študentmi, sú v súčasnosti pomerne nákladnou záležitosťou pre peňaženku rodiča. Obzvlášť v rodinách s viacerými školákmi, v domácnosti osamelých rodičov alebo v rodinách, kde chýba pravidelný príjem jedného či oboch rodičov, môže takýto neplánovaný výdavok výrazne narušiť rodinný rozpočet alebo znamenať, že dieťa sa na pobyte nemôže zúčastniť. 

Vláde strany SMER – SD záleží na tom, aby každé dieťa dostalo možnosť zažiť v kolektíve spolužiakov neopakovateľné chvíle v prírode či zlepšiť svoju športovú zdatnosť lyžiarskym výcvikom. V rámci opatrení druhého vládneho balíčka pre ľudí preto zavádza štátny príspevok na úhradu nákladov spojených s pobytom žiaka v škole v prírode alebo na lyžiarskom kurze. 

Vzťahuje sa na žiakov 1. stupňa ZŠ v súvislosti so školami v prírode (kde poskytne úhradu nákladov v rozsahu 100 eur na žiaka) a na žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl v prípade lyžiarskych výcvikov (príspevok 150 eur na žiaka). Predpokladom je, že v roku 2016 tak štát investuje cca 5 mil. eur do pobytov školy v prírode a 15 mil. eur do lyžiarskych kurzov. 

Okrem samotných žiakov, študentov a ich rodín by však mali pozitívny efekt tohto opatrenia pocítiť aj jednotlivé regióny, kde sa zariadenia vhodné na tento typ pobytov nachádzajú, keďže plánovaná suma podpory by mala generovať až 600-tisíc nocľahov ročne a výrazne tak stimulovať tiež domáci cestovný ruch a zamestnanosť.

Categories: 
Čo robíme pre ľudí