Daňové zákony dostali od vlády zelenú

Nachádzate sa tu

16. 8. 2017

Vláda dnes schválila sériu zákonov z dielne ministerstva financií. Väčšina z nich sa dotýkala daňových tém. Rezort financií novelami reaguje na programové vyhlásenie vlády a zároveň prináša ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou akčného plánu boja proti daňovým únikom.

Dôležité zmeny prináša zákon o správe daní, ktorý zásadným spôsobom reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo. Od budúceho roka tak budú informácie, ktoré doteraz podliehali daňovému tajomstvu prístupné širšiemu okruhu ľudí.

V rámci zvyšovania daňovej transparentnosti bude Finančné riaditeľstvo SR zverejňovať zoznamy daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu a priznanej vlastnej daňovej povinnosti. Okrem toho bude od budúceho roka FR SR interne „známkovať“ firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Zodpovední podnikatelia môžu počítať s pozitívnym prístupom zo strany FR SR. 

Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 % a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100 % z upraveného medziročného prírastku výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, prináša novela zákona o dani z príjmov. Okrem toho dochádza k stimulácii produkcie s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávaniu vysoko-kvalifikovaných pracovníkov zavedením tzv. patent –boxov. Napĺňa sa tak úloha definovaná v programovom vyhlásení vlády.

Rovnako tomu je aj v prípade podpory kúpeľníctva, ktoré si vláda stanovila ako jednu z oblastí, ktorým sa bude venovať. Zákon zavádza stimuly, ktoré by mali prispieť k rozvoju tohto odvetvia na Slovensku. Pracujúci, ktorí počas roka absolvujú kúpeľný pobyt, pričom preukázateľne zaplatia najmenej 50 eur za služby súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, budú mať nárok uplatniť si odpočítateľnú položku od základu dane do výšky 50 eur. MF SR predpokladá, že pri súčasných parametroch si uvedenú úľavu uplatní cca 200 tis. pracujúcich, ktorí platia daň z príjmov fyzických osôb.

V rámci boja proti daňovým únikom pripravilo MF SR aj zmeny v spotrebnej dani z minerálnych olejov. Reaguje tak na poznatky FR SR, o podvodoch na spotrebných daniach, najmä pri pohonných látkach. Zákon sprísňuje podmienky pre obchodníkov s minerálnymi olejmi a zavádza možnosť pozastavenia činnosti, ak vznikne podozrenie, že subjekt porušuje daňové a colné predpisy.

Krokom proti podvodníkom je aj predĺženie doby archivácie účtovných dokladov zo súčasných 5 na 10 rokov. Zároveň zákon o účtovníctve prináša možnosť archivácie v elektronickej podobe.

Väčšina vládou schválených zákonov by mala začať platiť od januára budúceho roka.
 

zdroj: Ministerstvo financií SR

pozrite si tlačovú besedu ministra financií

Categories: 
Aktuality