Brusel nám schválil a preplatí ďalšie tri dopravné projekty

Nachádzate sa tu

24. 6. 2015

Európska únia preplatí Slovensku ďalšie tri veľké projekty z Operačného programu Doprava. Sú to dva projekty na rýchlostnej ceste R2 Ruskovce – Pravotice a  Zvolen – Pstruša  a  projekt modernizácie železničnej trate Považská Teplá – Dolný Hričov. Celkovo Brusel Slovensku schválil už 21 veľkých dopravných projektov a celkový príspevok schválených európskych zdrojov je 2 095 707 286  eur.

Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany Bruselu znamená definitívne, že až 85 percent z oprávnených nákladov na tieto tzv. veľké projekty (nad 50 mil. eur) bude zaplatených z fondov EÚ. Operačný program Doprava je financovaný z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 „Po náročných niekoľkomesačných rokovaniach s Európskou komisiou sa nám podarilo zabezpečiť európske peniaze na ďalšie dva úseky rýchlostnej cesty R2. Všetky veľké projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja máme schválené. Zároveň nám Brusel schválil aj posledný z projektov železničnej modernizácie. V procese schvaľovania tak máme už iba šesť veľkých projektov, predovšetkým z oblasti diaľnic, a ja verím, že do konca roka sa nám podarí vyrokovať peniaze aj na ne,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

V Operačnom programe Doprava plynule prebiehajú platby na všetky prioritné osi, vrátane železničných projektov, ktoré boli niekoľko rokov pozastavené. Ministerstvo dopravy má pripravený dostatočný zásobník projektov, na ktoré plánuje vyčerpať zostávajúce financie v OPD.
Informácie o projektoch schválených Európskou komisiou:
Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Pstruša
Suma rozhodnutia: 65 798 553,56 eur
z toho zdroj EÚ: 55 928 770,53 eur
začiatok výstavby: 1.8.2014
koniec výstavby: 31.7.2016

Úsek v celkovej dĺžke 7,85 km sa začína v katastri mesta Zvolen (východ) a končí v Pstruši, kde plynulo nadväzuje na rozostavaný úsek Pstruša – Kriváň. V budúcom roku bude teda hotový 18 kilometrov dlhý úsek rýchlostnej cesty, ktorá je južným spojením Bratislavy a Košíc. Projekt obsahuje šesť mostov v celkovej dĺžke 839 m, jednu mimoúrovňovú križovatku Zvolenská Slatina a jednu úrovňovú križovatku na cesta I/50. 

R2 Ruskovce - Pravotice
Suma rozhodnutia: 71 103 927,27  eur
z toho zdroj EÚ: 60 438 338,18  eur
začiatok výstavby: 30.12.2013
koniec výstavby:  28. 5. 2016
Úsek v dĺžke 9,5 km je rýchlostným obchvatom mesta Bánovce nad Bebravou. Pred týmto mestom situovaný začiatok s dočasným napojením na cestu I/50, ďalej sa trasa odkláňa južne od obcí Dolné a Horné Ozorovce a mesta Bánovce nad Bebravou. Rýchlostná cesta R2 bude napojená na konci úseku na cestu I/50 dočasným zjazdom/výjazdom.

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)“, časť Považská Teplá /mimo/ – Dolný Hričov /mimo/

Suma rozhodnutia: 64 854 471  eur
Z toho zdroj EÚ: 55 126 300    eur
začiatok výstavby:   február 2014
koniec výstavby:   október 2015
Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina v dĺžke 13,9 km vznikne ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy po Žilinu, ktorý bude mať požadované technické parametre pre rýchlosť do 160 km/hod., podľa medzinárodných dohôd. Počas celej  prestavby je železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. Okrem modernizácie samotného koľajiska a príslušnej technickej infraštruktúry budú v staniciach a zastávkach vybudované nové bezbariérové nástupištia s podchodmi a s novými bezbariérovými prístupmi do staníc a na nástupištia. Ďalším prínosom pre občanov bude aj vybudovanie mimoúrovňových priecestí v jednotlivých obciach v úseku, čo výrazne zvýši bezpečnosť cestnej premávky a odstráni prestoje na doterajších úrovňových priecestiach.


Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí