Brusel nám preplatí obchvat Detvy a 120 bratislavských trolejbusov

Nachádzate sa tu

26. 2. 2015

Európska únia preplatí Slovensku ďalšie dva veľké projekty z Operačného programu Doprava. Ide o projekt na rýchlostnej ceste R2 Pstruša – Kriváň a nákup 120 trolejbusov v Bratislave. Celkovo Brusel Slovensku schválil už 17 veľkých dopravných projektov v hodnote viac ako 2,3 miliardy eur.

Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany Bruselu znamená definitívne, že až 85 percent z oprávnených nákladov na tieto tzv. veľké projekty (nad 50 mil. eur) bude zaplatených z Kohézneho fondu EÚ.
 „Po náročných niekoľkomesačných rokovaniach s Európskou komisiou sa nám podarilo zabezpečiť peniaze na ďalší úsek rýchlostnej cesty R2. Obchvat Detvy bude vďaka tomu dokončený už v tomto roku. Zároveň máme dobrú správu pre ľudí v Bratislave. Modernizácia mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste je v Bruseli schválená. Pribúdajú moderné trolejbusy a už od apríla začnú jazdiť aj nové električky, na ktoré sa Bratislavčania veľmi tešia,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Informácie o schválených projektoch:
Úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň
Oprávnené výdavky projektu:                            184 825 737 €
Suma rozhodnutia EK:                                         155 235 137 €
Príspevok únie (EU zdroj):                                   131 949 866 €
Lehota výstavby:                                                 12/2013 – 12/2015

Úsek v celkovej dĺžke 10,375 km sa začína v katastri obce Pstruša a plynulo nadväzuje na úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša, ktorý je tiež vo výstavbe. Projekt obsahuje 13 nových mostov (10 na rýchlostnej ceste, 3 na privádzači) a 3 križovatky rýchlostnej cesty R2 (z toho 2 mimoúrovňové), protihlukové zábrany, atď.

Obnova vozového parku trolejbusov Bratislava
Suma rozhodnutia EK:                                       60 928 060 €
Príspevok únie (EU zdroj):                                 51 788 851 €
Doba realizácie projektu:                                  07/2013 – 12/2015

 

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Categories: 
Aktuality