Bratislava hostila ministrov financií EÚ – reč bola o vízii pre eurozónu, daniach i investíciách

Nachádzate sa tu

22. 9. 2016

Minister financií Peter Kažimír privítal v Bratislave svojich partnerov, ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti krajín EÚ, na neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN. Ide o tradičnú súčasť predsedníctva v Rade EÚ, ktorá poskytuje ideálny priestor prediskutovať nielen aktuálne, ale aj strategické otázky strednodobého charakteru.
 
Prvý deň neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN sa začal diskusiou na tému „Budúcnosť hospodárskych politík EÚ“. V rámci nej ministri zhodnotili, či ich súčasný rámec postačuje na aktuálne bezprecedentné výzvy ako napríklad slabší hospodársky rast, migrácia, odchod Veľkej Británie z EÚ či bezpečnostné výzvy. Na diskusii sa zúčastnili aj bývalý minister financií Talianska M. Monti a Švédska A. Borg.
 
V ďalšom bloku sa ministri venovali téme „Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie – fiškálny pilier“, ktorá figuruje medzi prirotiami slovenského predsedníctva. Reč bola o „inteligentnej“ integrácii eurozóny s cieľom zabezpečiť zodpovedné fiškálne a štrukturálne politiky na národnej úrovni a vytvoriť fiškálny nástroj na absorpciu makroekonomických šokov na úrovni centrálnej.  
 
„Politici sú takpovediac alergickí na termín hlbšej integrácie, no bola by dezintegrácia lepšou alternatívou?,“ povedal minister Kažimír s tým, že „potrebujeme napredovať inteligentným spôsobom založenom na dôvere“. „Stredodobé výhliadky na fiškálnu kapacitu sú preto prirodzenou súčasťou diskusie.“    
 
Ako dodal štátny tajomník rezortu financií Ivan Lesay, „Bez stabilnej eurozóny nemožno hovoriť o stabilnej Európe ako takej a väčšina krajín EÚ je presvedčená, že táto dôležitá diskusia patrí na program dňa“.
 
Súčasťou diskusie o možných alternatívach fiškálnej kapacity boli prezentácie V. Gaspara z Medzinárodného menového fondu, D. Grossa z think-tanku CEPS a G. Wolffa z think-tanku Bruegel.
 
Druhý deň zasadnutia sa sústredil na daňové otázky s cieľom nájsť rovnováhu medzi účinným bojom proti daňovým únikom, podvodom a kriminalite vrátane financovania terorizmu a potrebou zabezpečiť stabilné, predvídateľné daňové prostredie. V rámci diskusie vystúpil generálny tajomník OECD J. A. Gurria a štátna tajomníčka MF SR D. Meager. 
 
Neformálne rokovania uzavreli ministri témou „Investičný plán pre Európu“ za účasti prezidenta EIB W. Hoyera a výkonného riaditeľa EFSI W. Molterera. Diskusia sa sústredila na doterajšie pozitívne výsledky tejto investičnej iniciatívy, ako aj na príležitosti pre jej zefektívnenie.
 
Bratislava zároveň hostila guvernérov centrálnych bánk členských štátov EÚ. Na okraji neformálneho ECOFIN-u sa uskutočnila aj panelová diskusia „Europe at the crossroads: What happens next with EU economic governance". za účasti V. Hudáka z MF SR a prominentných zahraničných hostí.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Categories: 
Aktuality