Aj zamestnávatelia Žilinskej župy vstupujú do duálneho vzdelávania

Nachádzate sa tu

15. 4. 2015

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorého súčasťou je duálne vzdelávanie, je potrebný pre úspešný vstup mladých ľudí na pracovný trh. Svedčí o tom počet zamestnávateľov, ktorí sa do nového systému prihlásili. „V Žilinskom kraji vítame záujem firiem, ktoré vytvoria pre našich žiakov viac ako 220 miest pre praktický výcvik a zlepšia tak odbornú prípravu študentov. V rámci duálneho systému dôjde k prepojeniu teórie s praxou, firmy budú mať možnosť vychovať si svojich budúcich zamestnancov a študenti získajú potrebné zručnosti pre svoje budúce povolanie. Verím, že tieto firmy budú inšpiráciou aj pre ďalšie, pretože v kraji je veľký potenciál pre takéto vzdelávanie,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár.

Do systému duálneho vzdelávania sa v Žilinskej župe v školskom roku 2015/2016 prihlásilo 17 zamestnávateľov. Najviac žiakov plánujú do svojich odborných pracovísk prijať spoločnosť INA Kysuce, s. r. o., a to 100 študentov, firma MibaSinter Slovakia Dolný Kubín, ktorá požaduje 65 žiakov troch učebných odborov, a Železničné opravovne a strojárne Vrútky s požiadavkou 36 stredoškolákov. Terajší deviataci budú mať možnosť zapojiť sa do nového vzdelávania už od septembra tohto roka.


zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny