73. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom

Nachádzate sa tu

9. 5. 2018

Dňa 9. mája sme si pripomenuli 73. výročie víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti sa konalo spomienkové stretnutie organizované Okresným úradom Sobrance, Okresnou radou Smer SD Sobrance a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Toto stretnutie bolo spojené s pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých vojakov Červenej armády na Námestí slobody, v mestskom parku v Sobranciach.

Pri pamätníku boli pri tejto príležitosti odovzdané plakety ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na pozvánke na pietny akt boli slová: „Spomíname, Nezabúdame, Nezabudnime“. Pretože máme všetci zodpovednosť, aby sme našim krásnym deťom odovzdali aspoň taký svet a taký život, aký sme mali my. A tak vyžeňme zo svojich sŕdc zlobu a nenávisť a odovzdajme mierový odkaz ďalšej generácií, tak ako to urobili naši otcovia.

Regióny