25 DÔVODOV, PREČO VOLIŤ SMER – SD. ČO ROBÍME PRE ĽUDÍ.

Nachádzate sa tu

29. 2. 2016

1.     Slovenská ekonomika rastie najrýchlejšie z krajín eurozóny, v rokoch 2018 a 2019 má rásť vyše 4 % tempom.

2.     Nezamestnanosť sa znížila z viac ako 14 % na 10,39 %, vzniklo 130-tisíc nových pracovných miest.

3.     Ceny nerastú, ceny energií a základných potravín dokonca klesajú.

4.     Klesá deficit aj verejný dlh, Slovensko si požičiava za negatívne úroky.

5.     Získavame nové veľké investície v objeme viac miliárd eur.

6.     Výstavba diaľnic dosiahla rekordné tempo, diaľnice a rýchlocesty sa stavajú na severe aj na juhu, na západe aj na východe Slovenska.

7.     Vláda spustila program špeciálnej podpory 12 okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti.

8.     Štát získal späť kontrolu nad vodným dielom Gabčíkovo aj Slovenským plynárenským priemyslom.

9.     Ústavným zákonom bol zakázaný predaj pitnej vody do zahraničia.

10.    Zákonník práce opäť viac chráni zamestnancov.

11.    Minimálna mzda bola zvýšená o 78 eur na 405 eur, čo zvýšilo príjem 113-tisíc ľuďom.

12.    Zníženie zdravotných odvodov zvýšilo príjem 627-tisíc zamestnancov s nižšími a strednými príjmami.

13.    Vláda znížila DPH na vybrané základné potraviny o 10 %.

14.    1,4 mil. domácností získalo späť 6 % ročných nákladov za plyn, ktorý týmto v súčte v rokoch 2015 – 2016 zlacnel v priemere o 14,5 %.

15.    Na rozšírenie kapacít materských škôl bolo vyčlenených 79 mil. eur, bolo vytvorených 5 200 nových miest pre deti. Zvýšenie materskej dávky zvýšilo príjem viac ako 24-tisíc mladých rodín, zvýšený bol aj príspevok na starostlivosť o dieťa.

16.    Po rokoch diskusií bolo reálne spustené duálne odborné vzdelávanie – prepojenie vzdelávania s trhom práce. Platy učiteľov sa zvýšili o 22 % a SMER – SD sa zaviazal zvyšovať platy učiteľov minimálne o ďalších 25 %.

17.    V zdravotníctve sa zamedzili poplatky za výkony, ktoré súvisia s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, o polovicu sa znížil počet ľudí na čakacích listinách na operácie, každoročne rástli platy v štátnych nemocniciach, znížili sa doplatky za lieky pre viac ako milión detí a dôchodcov.

18.    Bol prijatý zákon na ochranu oznamovateľov korupcie a obmedzená výška hotovostných platieb, bolo spustené elektronické štátne trhovisko ako najväčšie protikorupčné opatrenie. Vďaka novej volebnej legislatíve, zvýšeniu kontroly a transparentnosti financovania strán bolo Slovensko vyradené z monitoringu skupiny GRECO pri Rade Európy.

19.    Reforma verejnej správy ESO ušetrila stovky miliónov eur a zjednodušila kontakt ľudí so štátnou správou.

20.    Bojom proti daňovej kriminalite sa štátu podarilo získať 2 mld. eur, ktoré boli použité aj na opatrenia pre ľudí.

21.    Zvýšila sa ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu, sprísnilo sa podnikanie nebankových spoločností aj predajcov tzv. „šmejdov“ či ochrana dôchodcov pred exekúciami.

22.    Nový veľký zákon o odpadoch výrazne posúva Slovensko v odpadovom hospodárstve k modernej Európe.

23.    So širokou podporou bol prijatý zákon modernizujúci slovenský šport.

24.    Slovensko zaujalo jasný a dôsledný postoj k migračnej kríze, odmietlo kvóty, podalo žalobu na Európsku komisiu, podieľa sa na aktivitách ochrany schengenských hraníc. Boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia a sprísnená protiteroristická legislatíva, boli pripravené bariéry pre prípad náporu na slovenské hranice.

25.    Poklesom kriminality sa Slovensko zaradilo medzi 10 najbezpečnejších krajín EÚ a 20 najbezpečnejších krajín sveta.

Categories: 
Aktuality
Čo robíme pre ľudí