2. ročník súťaže v Točnici

Nachádzate sa tu

22. 7. 2017

Dňa 22. júla 2017 sa v obci Točnica v okrese Lučenec uskutočnil 2. ročník súťaže „O najlepší kotlíkový guľáš u Masľaníkov“. Do súťaže sa prihlásilo 12 súťažných družstiev: obec Cinobaňa, Evanjelická cirkev Cinobaňa, manželia Karásekovci z Kalinova, Cigáni z Točnice, obec Chrťany, obec Breznička, obec Veľká Ves, dobrovoľní hasiči z Točnice, dobrovoľní hasiči – juniori z Točnice, obec Točnica, Fogarašiovci z Lučenca ale aj okresná organizácia strany SMER – sociálna demokracia Lučenec, ktorej členovia okresnej rady svojou aktívnou účasťou prišli podporiť toto pekné podujatie, ktoré spája ľudí všetkých vekových kategórií.

Vyhodnotenie súťaže sa nieslo v duchu dobrej nálady a zábavy. Starostka obce privítala Branislava Hámorníka – poslanca zastupiteľstva BBSK, prednostu Okresného úradu a predsedu Okresnej organizácie SMER-SD Lučenec, ktorý tiež pozdravil prítomných a následne spoločne odovzdali vecné ceny víťazným družstvám. Okresná organizácia SMER-SD sa umiestnila na peknom treťom mieste.

Súťažný deň v obci Točnica zábavne moderoval Richard Laššan – starosta obce Lehôtka a s kultúrnym programom sa predstavili heligonkári z okolitých obcí, SPIEVANKY z Lovinobane a FS Škorec z Vidinej. Ochutnávka vynikajúcich guľášov a dobrá zábava pri očarujúcej ľudovej hudbe pokračovala až do neskorých večerných hodín.

Regióny