Žilinský župan ocenil pedagógov Žilinského samosprávneho kraja

Nachádzate sa tu

8. 4. 2016

Počas slávnostného programu pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal v Bábkovom divadle v Žiline predseda ŽSK Juraj Blanár ocenenie 22 pedagógom stredných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy. „Už po desiatykrát vzdávame dnes úctu ľuďom z našich regiónov Kysuce, Turiec, Horné Považie, Liptov a Orava, ktorí pripravujú naše deti do budúcnosti a starajú sa o ich vzdelávanie. Vážim si, že môžem aj takýmto spôsobom oceniť ich prácu a povzbudiť ich tak do ďalších rokov,“ zdôraznil žilinský župan počas slávnostného odovzdávania ocenení.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 63 stredných škôl, na ktorých pôsobí v školskom roku 2015/2016 spolu 2 539 pedagogických a 843 nepedagogických zamestnancov. „Oblasť školstva máme v prenesenej kompetencii, no vďaka tomu, že sme zriaďovateľom stredných škôl, môžeme spolupracovať na vývoji vzdelávania a s praktickými pripomienkami komunikovať s ministerstvom školstva. V našom rozpočte sme pre rok 2016 vyčlenili pre oblasť školstva 69 miliónov eur a chceme naďalej pokračovať v rekonštrukcii a obnove škôl. Darí sa nám postupne znižovať energetickú náročnosť budov prostredníctvom zateplenia či výmeny okien, podporujeme talentovaných žiakov a vybavujeme učebne modernými pomôckami na európskej úrovni. Všetko však vyžaduje financie, preto verím, že sa nám podarí nájsť finančné prostriedky aj pre ďalšie potrebné investície a pokračovať v tomto trende ďalej,“ doplnil J. Blanár.

 

Zoznam ocenených pedagógov Žilinského samosprávneho kraja:

HORNÉ POVAŽIE

PhDr. Dáša Otáhalová, Jazyková škola, ZA

Mgr. Katarína Šefferová, Gymnázium Veľká Okružná

Ing. Mária Vítová, PhD., Dopravná akadémia, ZA

Mgr. Viera Sabová, Stredná priemyselná škola stavebná, ZA

Mgr. Soňa Trizuliaková, Spojená škola, Rosinská cesta, ZA

 

KYSUCE

Mgr. Eva Mlakytová, Gymnázium, Turzovka

PaedDr. Oľga Ďurinová, Spojená škola, KNM

Janka Sitkvá, SOŠ obchodu a služieb, Čadca

PhDr. Alena Škrobánková, OA Dušana Metoda Janotu, Čadca

 

TURIEC

Mgr. Jana Hanečáková, SOŠ dopravná, Martin

Ing. Vladimír Vereš, Obchodná akadémia, Martin

PaedDr. Mária Šimonová, Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha, Martin

PaedDr. Anna Šimečková, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

 

LIPTOV

Ing. Vladimír Veselý, Gymnázium, Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Šamánková, Gymnázium, Ružomberok

Mgr. Alexander Kubala, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

PhDr. Helena Straková, Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš

PhDr. Ján Chovanec, Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš

 

ORAVA

Mgr. Ľuboslav Kováčik, Gymnázium Pavla O. Hviezdoslava, Dolná Kubín

Mgr. Ján Štech, SOŠ lesnícka, Tvrdošín

Rudolf Kušnier, SOŠ technická, Námestovo

Mgr. Art. Miroslav Knap, Spojená škola Nižná


zdroj: ŽSK

Regióny