Zásadné stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na diskusii HN Clubu 7. júna 2011 k problematike výstavby diaľnic

Nachádzate sa tu

24. 4. 2015

BÝVALÝ MINISTER DOPRAVY J. FIGEĽ BOL NA ŠKODLIVÉ DOPADY JEHO POLITIKY NEREÁLNYCH CIEN ĎIAĽNIC UPOZORŇOVANÝ A POSLANEC KDH TO CHCEL KLAMSTVOM POPRIEŤ - DÔKAZOM JE VIDEOZÁZNAM Z DISKUSIE HN CLUBU Z 7.6.2011

Záznam z diskusie HN Clubu k financovaniu výstavby ciest a diaľnic zo 7. júna 2011 preukazuje po prvé, že:
 
•    Vtedajší minister dopravy Figeľ bol odborníkmi, priamo zodpovednými za výstavbu cestnej infraštruktúry (riaditeľ Slovenskej správy ciest a generálny riaditeľ Doprastavu), otvorene upozorňovaný a varovaný pred škodlivými dôsledkami politiky nereálne lacných diaľnic.
 
•    Uvedenými odborníkmi - po prvé generálnym riaditeľom Doprastavu, a.s. D. Šamudovským boli ceny za výstavbu diaľnic označené ako "ceny absolútne mimo akúkoľvek realitu" a za "dumping", ktorý je "posledný rok" (t.j. presne obdobie pôsobenia J. Figeľa ako ministra dopravy) "štandardné a na Slovensku sa z toho stal úplný extrém" a ktorého dôsledok je opisovaný stavom, kedy "Bič plieska na samom konci, živnostníci a malí subdodávatelia, tí dostanú zabrať z tohto titulu. Dostanú zmluvy, ktoré ich postavia na kolená, ktoré ich zničia."
 
•    Rovnako bol minister na tieto dopady upozorňovaný vlastným nominantom za KDH v Slovenskej správe ciest P. Pavláskom, ktorý "príliš nízke ceny vysúťažené" označil za "vysoko rizikové", hovoril o riziku "skrachovania malých firiem živnostníkov a biedy, ktorá ich čaká" a predpovedal "riziko, že tí subdodávatelia malí zahynú prví", pričom za toto riziko označuje "taký fetiš najnižšej ceny", ktorý podľa neho "nie je najlepšou cestou".
 
•    Zo záznamu je zrejmé, že minister dopravy Figeľ o negatívnych dopadoch tejto svojej cenovej politiky vedel, ba dokonca z jeho vyjadrení vyplýva, že s jej dopadmi v podobe kolapsu niektorých staviteľov diaľnic rátal, keď hovoril, že "isté vyčírenie" stavebného trhu "je potrebné, pretože 10-chlapová firma si nemôže trúfať na také diela, ako sú miliardové alebo stovky miliónov, hovorím eurové investície".      
 
•    Záznam - vtedajšie varovania odborníkov aj slová samotného bývalého ministra Figeľa - teda potvrdzuje, že dnes pri riešení reštrukturalizácie Váhostavu riešime dôsledky politiky nereálnych cien diaľnic bývalého ministra dopravy J. Figeľa.
 
- - - - - - -
 
Po druhé záznam dokazuje, že poslanec KDH Pavol Zajac klamal, keď chcel vyjadrenia P. Pavláska z roku 2011 označiť za reakciu na výstavbu ciest 1. triedy či dokonca konkrétny projekt výstavby cesty 1. triedy  - a to výrokom: „V prvom rade, správa ciest nikdy nemala na starosti diaľnice, ale cesty prvej triedy. Pavlásek v roku 2011 na diskusii HNClubu povedal iba to, že na obchvate Bratislavy – čo nie je diaľnica, ale cesta prvej triedy – firma ‚vytendrovaná‘ za prvej vlády nevyplatila niektorých subdodávateľov.“
 
Zo záznamu diskusie HN Clubu je však zrejmé, že:
 
•    Celá predmetná diskusia bola zameraná na tému financovania výstavby diaľnic a cestnej infraštruktúry - tak bola aj moderátorom na začiatku uvedená, kedy ako "leitmotív" diskusie bola označená téma "financovanie výstavby ciest a diaľnic"
 
•    P. Pavlásek, riaditeľ Slovenskej správy ciest za KDH, vo svojom vystúpení hovorí, že reaguje na slová Generálneho riaditeľa Doprastavu, pána D. Šamudovského, ktorý (ako je na zázname vidieť) vo svojom vystúpení hovoril o téme "financovania diaľnic"
 
•    P. Pavlásek, nominant KDH, vo svojom výstupe hovorí, že "príliš nízke ceny vysúťažené sú vysoko rizikové", hovorí o riziku "skrachovania malých firiem živnostníkov a biedy, ktorá ich čaká" a predpovedá "riziko, že tí subdodávatelia malí zahynú prví", pričom za toto riziko označuje "taký fetiš najnižšej ceny", ktorý podľa neho "nie je najlepšou cestou"
Čo je najpodstatnejšie, P. Pavlásek pri týchto vyjadreniach nikde nespomína konkrétny úsek cesty 1. triedy alebo cesty 1. triedy ako také, ale reaguje na vystúpenie D. Šamudovského, ktorý hovoril o "financovaní diaľnic".
 
•    Následne generálny riaditeľ Doprastavu D. Šamudovský vo svojej reakcii na P. Pavláska jasne hovorí o cenách za diaľnice, ktoré označuje za "absolútne mimo akúkoľvek realitu", "dumping" a "úplný extrém", a dopady tejto cenovej politiky opisuje tak, že "živnostníci a malí subdodávatelia, tí dostanú zabrať z tohto titulu. Dostanú zmluvy, ktoré ich postavia na kolená, ktoré ich zničia."
 
•    Napokon aj samotný bývalý minister dopravy Figeľ nereaguje na žiadny konkrétny projekt, ale reaguje na všeobecnú tému cien za výstavbu cestnej infraštruktúry.
 
Zo záznamu je teda úplne zrejmé, že všetci  uvedení účastníci hovorili alebo priamo a explicitne o cenách za výstavbu diaľnic, alebo všeobecne o cenách za výstavbu diaľnic a ciest, a teda nie výlučne ciest 1. triedy alebo dokonca konkrétnych projektov ciest 1. triedy, ako klamlivo tvrdili poslanci za KDH Zajac a Figeľ.
 
 
Pripájame odkaz na videozáznam z diskusie HN Clubu dokumentujúci fakty uvedené v tomto stanovisku: http://www.vlada.gov.sk/20150424-z-diskusie-hn-clubu-zo-7-6-2011-k-problematike-vystavby-dialnic/