ÚV SR: Plus 7 dní pokračuje v kampani voči SMERu-SD klamstvami

Nachádzate sa tu

2. 4. 2015

Týždenník Plus 7 dní je známy svojím otvorene nepriateľským postojom voči strane SMER - sociálna demokracia, ktorý sa prejavuje v už štandardne hrubo tendenčnom informovaní resp. dezinformovaní o politických udalostiach na Slovensku. Najnovšie číslo týždenníka v tomto ťažení proti sociálnej demokracii dosiahlo opätovný vrchol, keď kampani voči SMERu-SD je venovaných dokopy 12 strán vrátane titulnej strany.

Okrem hrubo bulvárneho útoku, ktorým týždenník robí reklamu opozičnému politikovi a iných tendenčných príspevkov však týždenník uverejnil na adresu vlády aj evidentné klamstvá. V článku ohľadne výjazdového rokovania vlády v Trenčíne napríklad týždenník uviedol, že vláda podporila len "svojich", teda mestá a obce vedené nominantmi SMERu-SD, faktom však je, že okrem iných ďalších projektov miest a obcí vláda finančne podporila napríklad aj rekonštrukciu mestskej športovej haly v Prievidzi, ktorú vedie primátorka za stranu Sieť. Rovnako týždenník uviedol, že mestu Trenčín sa z pomoci vlády neušlo nič, pričom pravda je taká, že až 1,168 mil. eur pôjde na prístrojové vybavenie a zateplenie fakultnej nemocnice v Trenčíne.

V inom článku týždenník problémy s výrobou a prepúšťaním v spoločnosti Railway Casted Components v Prakovciach na východe Slovenska prezentuje ako príklad zlyhania vlády, ktorá tento projekt podporila. Pravda je však taká, že projekt štátnej podpory tohto výrobného projektu mal absolútne opodstatnenie, pretože mal dať prácu ľuďom v ťažko skúšanom regióne, avšak ekonomické sankcie uvalené Európskou úniou na Rusko tento projekt zásadne poškodili.

Tieto sankcie a ich dôsledky však vláda pri schvaľovaní investičnej podpory pred necelými dvomi rokmi nemohla predpokladať. Fakt, že predseda vlády SR, ktorému týždenník problémy s prepúšťaním v Prakovciach pripisuje, voči sankciám proti Rusku opakovane verejne aj na rokovaniach v Bruseli oponoval a varoval pre ich negatívnymi dopadmi, už však týždenník zámerne zamlčal. Rovnako týždenník v tomto článku zavádza, keď hovorí o celej sume štátnej podpory pre RCC Prakovce ako stratenej. Fakt je taký, že spoločnosti bola skutočne prevedená len časť sumy štátnej podpory.
V záujme ochrániť voči týmto klamstvám a zavádzaniu meno vlády SR a strany SMER-SD bude predseda vlády SR žiadať vydavateľa týždenníka Plus 7 dní o opravu nepravdivých skutkových tvrdení tak, ako mu to umožňuje zákon.