štátny rozpočet

Nachádzate sa tu

Schodok štátneho rozpočtu bol v januári o polovicu nižší

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu januára 2015 vyššie o takmer 52 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 10,4 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol schodok vo výške 60,5 mil. eur, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamenalo zníženie schodku štátneho rozpočtu o 62,4 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 147,4 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ neboli realizované a ich príjem je možný predpokladať až v druhej polovici roka.

Subscribe to RSS - štátny rozpočet