Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k dnešnému vystúpeniu prezidenta SR A. Kisku

Nachádzate sa tu

18. 6. 2015

Prezident SR A. Kiska vo svojej prvej správe o stave krajiny potvrdil, tak ako v ostatnej dobe mnohé domáce aj medzinárodné inštitúcie, veľmi dobrú ekonomickú kondíciu Slovenska, prejavujúcu sa najmä v zrýchľujúcom sa raste HDP a poklese miery nezamestnanosti, ale takisto v dobrom stave verejných financií. Rovnako pozitívne možno vnímať, že prezident SR ocenil šancu, kedy práve súčasný stav ekonomiky a verejných financií Slovenska vytvára predpoklady, aby ľudia po dlhých rokoch uťahovania opaskov reálne pocítili dobrú kondíciu našej krajiny na zlepšení svojej životnej úrovne. Vláda SR v tomto smere koná, a to nielen prostredníctvom radu opatrení balíkov na zlepšenie životnej úrovne ľudí, ale aj ďalšími rozhodnutiami, či už v oblasti výstavby infraštruktúry, podpory investícií a ďalších.


Pri oblastiach, ktorým prezident venoval výraznú pozornosť, treba uviesť, že svetlo na konci tunela, ktoré prezident vníma v oblasti súdnictva, je možné vidieť vo výraznej miere vďaka konkrétnym krokom vlády SR v tejto problematike. Rovnako pri dlhodobých problémoch slovenského školstva a zdravotníctva, ktoré prezident SR pomenoval, možno uviesť konkrétne rozhodnutia a kroky, ktorými vláda SR tieto oblasti posúva dopredu. O týchto, ale aj ďalších opatreniach vlády je každý jej člen pripravený s prezidentom SR viesť konzultácie s cieľom, aby medzi vládou a prezidentom pokračovala konštruktívna spolupráca.

 

Robert Fico, predseda vlády SR