Slovensko sa ako siedma krajina EÚ zapojí do tzv. Junckerovho balíka

Nachádzate sa tu

16. 6. 2015

Do Európskeho fondu pre strategické investície vložíme 400 miliónov eur.  Hospodárska kríza v Európe významným spôsobom znížila objem investícií, v súčasnosti je miera investícií o 15 % nižšia ako v rokoch pred krízou. Európska komisia chce proti dôsledkom krízy bojovať predovšetkým podporou hospodárskeho rastu a tvorbou nových pracovných miest, pomôcť tomu má práve Junckerov balík, o ktorom dnes na Úrade vlády SR v Bratislave rokoval premiér Robert Fico s podpredsedami Európskej komisie Marošom Šefčovičom a Jyrkim Katainenom.
 
„Som rád, že Slovenská republika patrí dnes medzi sedem štátov EÚ, ktoré sa rozhodli prispieť k vytvoreniu tohto fondu,“ vyhlásil na tlačovej konferencii predseda vlády SR Robert Fico. Slovensko sa do EFSI zapojí prostredníctvom vlastného holdingu, ktorý vznikol na pôde rezortu financií a spolu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou bude zodpovedať za plnú implementáciu Junckerovho balíka na našom území. „Ide o to, aby sa vytvoril dobrý zásobník projektov, ktoré nemajú konkurovať štandardnému trhovému prostrediu, skôr majú dopĺňať oblasti, kde by projekty boli ťažko financovateľnými,“ spresnil Robert Fico. Projekty však zároveň musia byť zmysluplné a finančne návratné. „Nie je našou úlohou peniaze utrácať, ale efektívne ich použiť na ciele, ktoré boli pomenované,“ zdôraznil predseda vlády.
 
Slovensko má pripravený vlastný zásobník projektov, ktoré by mohli byť financované z Junkerovho balíka. Napríklad plynovod Eastring či projekt vládneho mesta, ktorý by mohol zefektívniť výdavky na štátnu administráciu.
 
„Veríme, že plány, ktoré Európska komisia má, budú v krátkom čase zrealizované a verím, že sa naplnia naše predstavy o tom, ako sa tieto výdavky budú započítavať do deficitov krajín,“ uviedol Robert Fico. „Sme v plnej miere pripravení na tomto ambicióznom projekte spolupracovať a, samozrejme, mať z neho aj určitý benefit,“ dodal.


zdroj: ÚV SR

pozrite si tlačovú besedu

Aktuality