Schodok štátneho rozpočtu bol v januári o polovicu nižší

Nachádzate sa tu

3. 2. 2015

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu januára 2015 vyššie o takmer 52 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 10,4 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol schodok vo výške 60,5 mil. eur, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamenalo zníženie schodku štátneho rozpočtu o 62,4 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 147,4 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ neboli realizované a ich príjem je možný predpokladať až v druhej polovici roka.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z používania tovarov a z povolení na výkon činnosti vo výške 29,3 mil. eur a u spotrebných daní vo výške 5,9 mil. eur. Ostatné dane zaznamenali medziročný pokles. Aj v rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 23,5 mil. eur.

 

viac informácií TU

Categories: 
Aktuality