Reakcia MPSVR na vyjadrenia strany SKOK

Nachádzate sa tu

28. 1. 2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR očakávalo, že v posledných týždňoch pred voľbami opozícia využije na spochybňovanie úspechov vlády a rezortu čokoľvek. V stredu 27. januára 2016 už boli spochybňované aj tie výsledky, ktoré dlhodobo potvrdzujú autority ako európsky Eurostat či Národná banka Slovenska. Jednoznačne pozitívny a dlhodobý trend poklesu nezamestnanosti, ale aj nárastu pracujúcich ľudí pritom evidujú kompetentné inštitúcie už od roku 2013 a pozitívne vyzerajú aj ich predpoklady do nasledujúceho obdobia.
Ministerstvom sledovaný údaj o postupnom náraste nových pracovných úväzkov za 4 roky za súčasnej vlády na aktuálnych 130 000 vychádza z nespochybniteľnej evidencie Sociálnej poisťovne, ktorá musí evidovať vznik a zánik každého pracovného čiže poisteného vzťahu. Za týmito číslami sa pritom skrývajú konkrétni ľudia a ich rodiny, pričom získanie príjmu z práce je pre nich zároveň najefektívnejšou sociálnou pomocou.
Tvrdenie, že sa za súčasnej vlády vytvorilo len 5 100 miest, je absurdný účelový cynizmus, ktorý ignoruje aj elementárne skutočnosti. Len jeden z posledných úspešných projektov, ktorým bolo zamestnávanie mladých, efektivitu ktorého chválila aj samotná Európska komisia, priamo podporil zamestnanie takmer 13 000 mladých nezamestnaných, z ktorých až 86 % sa aj po rokoch stále udržalo v práci. Pre porovnanie: bývalá vláda sa pýšila najmä protipovodňovým projektom, ktorý dočasne aktivoval 14 900 ľudí, ale len na jednu špecifickú činnosť, pričom ľudia skončili v momente, ako sa skončila podpora späť na úradoch práce, čiže jeho efektivita bola nulová.
Ak by sa predstavitelia strany SKOK spýtali odborníkov aj na otázku interpretácie uvádzaných čísiel, museli by sa dozvedieť, že jednoduchými výpočtami nekorektne porovnávajú neporovnateľné údaje. Aj dáta Štatistického úradu SR podľa ich Výberového zisťovania pracovných síl jednoznačne ukazujú pozitívny vývoj v oblasti zamestnanosti. Zároveň treba upozorniť, že niekoľkonásobná dotácia na jedno pracovné miesto nie je možná a prípadná snaha o zneužívanie žiadateľmi sa priebežne kontroluje. Všetky projekty, vrátane nástrojov kontroly sa tvoria v súčinnosti s odborníkmi z kruhov sociálnych partnerov, aj v spolupráci s Európskou komisiou, ktorej verejné zdroje investície na podporu zamestnanosti spolufinancujú. Ako je známe, práve za súčasnej vlády sa zvýšila efektivita vynaložených verejných zdrojov na podporu umiestnenia nezamestnaných na trh práce.
Pri ďalšom porovnaní zvýšila predchádzajúca vláda počas necelých dvoch rokov svojho vládnutia celkovú nezamestnanosť z 13,98 % (júl 2010) až na 14,73 % (apríl 2012), čím sa počet nezamestnaných ľudí zvýšil o vyše 20 000 osôb. Je nespochybniteľné, že tento neúspech sprevádzal ich vládnutie napriek relatívne priaznivému ekonomickému rastu, liberálnemu zákonníku práce, aj slabému zvyšovaniu minimálnej mzdy. Napriek neustálemu kriku opozície počas posilňovania práv zamestnancov v Zákonníku práce, podpory riadnych pracovných úväzkov, boja s ilegálnou prácou či nútenými živnosťami dnes môžeme skonštatovať, že súčasnej vláde sa tú istú kategóriu celkovej nezamestnanosti z 14,73 (apríl 2012) do konca decembra 2015 podarilo znížiť na 12,40 % a celkový počet nezamestnaných tak klesol o vyše 63 000 ľudí.
Ministerstvo plánuje aj pomocou svojich opatrení tento pozitívny trend zachovať aj v budúcnosti, k čomu určite prispeje aj pokračujúci trend ekonomického rastu. Len pred pár dňami ministerstvo prezentovalo 6 nových projektov pre ďalší boj s nezamestnanosťou, ktoré s pomocou európskych zdrojov, ako aj štátneho rozpočtu, pomôžu v uplatnení na trhu ďalším 90 000 ľuďom bez práce, a to najmä mladým a dlhodobo nezamestnaným.

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR