R. Fico: Ekonomika ide naplno, prvoradá je však bezpečnosť

Nachádzate sa tu

26. 2. 2016

„Výborne naštartovanú ekonomiku a Slovensko ako také môže ohroziť zlý vývoj migračnej krízy," hovorí v rozhovore predseda vlády SR Robert Fico.

SMER ‑ SD predstavil svoje volebné záväzky, ktorých hlavným cieľom je ešte výraznejšie zvyšovanie životnej úrovne ľudí až k úrovni 85 % EÚ. Sú tieto sľuby realistické?

Určite áno, pretože ak si zoberieme, že Slovensko má dnes najvyšší ekonomický rast z celej EÚ, ktorý má od roku 2018 dosahovať viac ako 4 % HDP, že máme verejné financie vo vzornom stave, že prichádzajú naozaj veľké investície do regiónov a výrazne klesá nezamestnanosť, tak môžeme povedať, že sme vytvorili všetky predpoklady, aby životná úroveň na Slovensku citeľne stúpala.
 

Tieto údaje nik nespochybňuje ‑ ak zaznieva kritika, tak v tom smere, že z nich financujete príliš sociálne opatrenia a napríklad neznižujete viac štátny dlh. 

My sme sociálnodemokratická vláda a riadime sa tým, že ak sa ekonomike darí, majú mať ľudia ‑ a aj ľudia s nižšími príjmami ‑ konkrétny prínos z tohto dobrého stavu krajiny v podobe zlepšenia ich finančnej situácie. Preto sme prijali celkovo 30 opatrení, ktoré účinne pomáhajú státisícom ľudí. Takáto politika je nielen sociálne spravodlivá, ale aj ekonomicky správna, pretože títo ľudia míňajú peniaze na svoje výdavky na Slovensku a tým opäť pomáhajú ekonomike.
 

V niektorých opatreniach nadväzujete na tie už prijaté vo vládnych balíčkoch, niektoré sú úplne nové. Prečo táto kombinácia? 

Je to prirodzené, pretože my máme na čom stavať ‑ nie sú to len sľuby, ale ľudia vidia naše konkrétne kroky v praxi. Preto je súčasťou našej ponuky napríklad rozširovanie zoznamu základných potravín s 10 % DPH alebo záväzok zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň minimálne 500 eur. Chceme prijať akčné plány rozvoja pre minimálne 11 okresov s najvyššou nezamestnanosťou, ďalej udržiavať stabilné ceny energií, ďalej znižovať odvody, a teda zvyšovať čisté príjmy ľuďom s nižšími platmi. A prijali sme aj nové záväzky, ako napríklad zmeny systému valorizácie dôchodkov s cieľom ich výraznejšieho zvyšovania.
 

Často zdôrazňujete, že o zvyšovaní životnej úrovne môžeme hovoriť, len ak bude garantovaná bezpečnosť na Slovensku. Prečo toto spojenie? 

Slovensko má naozaj všetky ekonomické predpoklady, aby životná úroveň ľudí ďalej rástla, no treba povedať aj to, že vývoj migračnej krízy, stále priechodná južná schengenská hranica a s tým súvisiaci príchod ďalších migrantov, pretrvávanie či zvyšovanie bezpečnostných rizík, o ktorých hovoria tajné služby, ale aj zatváranie hraníc napríklad Rakúskom, môže vystaviť aj Slovensko obrovským rizikám. A preto opakujem, že ak tu bude aj po marci vláda strany SMER ‑ SD, téma bezpečnosti bude pre vládu prvoradou prioritou. 

 

Slovenská ekonomika šliape na plný plyn 

PREDPOVEĎ RASTU HDP SR 

2016 3,2 % 

2017 3,6 % 

2018 4,1 % 

2019 4,6 % 

(Zdroj ‑ MF SR) 

 

Urobíme pre ľudí 

bezpečnosť Slovenska ostane prvoradou úlohou vlády 

zvýšenie životnej úrovne na 85 % priemeru EÚ 

100‑tisíc nových pracovných miest 

ďalšie základné potraviny s nižšou daňou 

stabilné ceny energií 

zvýšenie minimálnej mzdy na 500 eur 

zdvojnásobenie počtu nájomných bytov 

špeciálna podpora okresov s vysokou nezamestnanosťou 

1 000 km obnovených regionálnych ciest 

výraznejšie zvyšovanie dôchodkov

Categories: 
Čo robíme pre ľudí