pamiatky

Nachádzate sa tu

Viac finančných prostriedkov na ochranu pamiatok

Ministerstvo kultúry v tomto roku navýšilo finančné prostriedky na opravu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom svojho špecializovaného dotačného programu Obnovme si svoj dom na takmer 5,8 mil. eur (v minulom roku to bolo 5,5 mil. eur). Táto podpora je určená pre vlastníkov na obnovu ich pamiatok, tiež na obnovu pamiatok špeciálne v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, aktivity kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu, obnovu a konzerváciu torzálnej architektúry a tiež Národnému cintorínu v Martine.

Subscribe to RSS - pamiatky