P. Kažimír: Občania môžu mať bankový účet za 0 eur, respektíve za 3 eurá mesačne

Nachádzate sa tu

2. 2. 2016

Každý občan, ktorého čistý mesačný príjem je nižší ako 400 eur, čo banke doloží čestným vyhlásením, si od pondelka 1. februára 2016 môže založiť bankový tzv. základný účet s mesačným poplatkom 0 eur. Uviedol to dnes na brífingu podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. "Pevne verím, že tento produkt bude kľúčovo zaujímavý pre našich dôchodcov, ale aj študentov a nízkopríjmových zamestnancov a umožní týmto ľuďom sa nebáť bánk, pracovať s bankovými nástrojmi tak, ako hociktorý iný človek," priblížil minister financií.
Pre občanov s mesačným príjmom vyšším ako 400 eur bude v ponuke tzv. štandardný bankový účet s mesačným poplatkom za 3 eurá. Účet v porovnaní so základným účtom ponúka navyše výbery z bankomatov meny euro v zahraničných pobočkách bánk. "Ak teda občan patrí do banky, ktorá má v zahraničí svoju pobočku a svoju bankomatovú sieť, tak si z tohto bankomatu takisto bude môcť v rámci poplatku 3 eur vybrať peniaze. To je jediný rozdiel medzi týmito dvoma kľúčovými produktmi tak, ako ich vnímame my," dodal Peter Kažimír.
Legislatíva, ktorá založenie účtu upravuje, teda novela zákona o platobných službách, nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Banky však mali ešte mesiac na to, aby sa pripravili na poskytovanie nového účtu. Nárok na nový výhodnejší účet budú mať nielen občania Slovenska, ale všetci s pobytom na území Európskej únie. Bude obsahovať všetky základné služby ako napríklad výbery z bankomatu, vklady či platby inkasa a online prevody.
Ľudia, ktorí budú mať o účet záujem, však budú musieť k žiadosti o jeho zriadenie predkladať čestné vyhlásenie, že ešte nemajú žiadny platobný účet, ani si ďalší nebudú môcť zriadiť okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá rezort financií a týmto predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za štandardný účet.
Zjednoduší sa aj presun účtu do inej banky. Tieto ustanovenia zákona nadobudnú účinnosť od marca tohto roka. Banky budú povinné v prípade, že ich o to požiada klient, zabezpečiť všetky kroky súvisiace so zmenou. S novou bankou teda dohodne súčasná prenesenie všetkých trvalých príkazov, inkás či iných nastavení tak, aby nedošlo k časovému posunu, respektíve k neuhradeniu niektorého z trvalých príkazov. Banka oznámi túto zmenu aj všetkým inštitúciám v súvislosti s inkasami a inými platbami. Táto zmena by mala podľa rezortu financií zlepšiť prístup spotrebiteľov k finančným službám a zvýšiť konkurenciu na finančnom trhu.
Právna norma zavádza aj ďalšie zmeny. Občania za zrušenie platobného účtu v banke v súvislosti s vypovedaním rámcovej zmluvy nebudú platiť poplatky. Taktiež by mali byť lepšie informovaní o množstve využívaných služieb a poplatkov za ne. Novela definuje aj povinnosti pre banky. Tie majú povinne raz ročne informovať klientov o možnosti zriadiť si účet so základnými funkciami, a to vtedy, ak už klient má v banke otvorený účet, ktorý obsahuje tie isté služby, ako platobný účet so základnými funkciami. Finančným domom sa zároveň stanovuje informovať MF SR vždy do 10. septembra daného roka, koľko takýchto účtov zrušili, uzatvorili a koľko zamietli žiadostí o zriadenie za predchádzajúci kalendárny rok. Taktiež majú informovať aj o výške poplatku za tento typ účtu.

 

Zdroj: TASR

Categories: 
Čo robíme pre ľudí