Otvorený list šéfredaktorovi týždenníka PLUS 7 dní

Nachádzate sa tu

9. 4. 2015

Pán šéfredaktor,

​nevyberanými a vymyslenými útokmi na členov mojej rodiny ste v plnej miere potvrdili, že patríte medzi najvulgárnejší bulvár neštítiaci sa žiadnych praktík.

Je všeobecne známe, že moju manželku a syna nevťahujem do politických aktivít. Naopak, prísne strážim ich súkromie, aby boli chránení pred žurnalistikou Vášho typu. Žiadam Vás preto, aby ste okamžite ukončili publikovanie vymyslených a klamlivých príbehov týkajúcich sa členov mojej rodiny.

Len pred dvoma týždňami ste na titulnej strane obvinili moju manželku, že sa nechala niekoľko metrov odviezť vládnou limuzínou. Na tomto Vašom tvrdení nie je ani jedno jediné slovo pravdivé. Napriek mojej žiadosti ste neuverejnili ani opravu, ani ospravedlnenie, hoci preverenie faktov by si vyžiadalo minimálne úsilie.

V najnovšom vydaní Vášho bulvárneho týždenníka ste na titulnej strane obvinili môjho syna, že získal „lukratívny flek“. Pri overovaní faktov ste nekontaktovali ani môjho syna, ani mňa. Dozvedeli by ste sa, že syn je v renomovanej audítorskej firme na stáži (trainee programme) od februára do konca júna 2015. Nejde o žiadny stály pracovný pomer, ale snahu získať v priebehu niekoľkých mesiacov praktické skúsenosti z oblasti auditu. Musím pripomenúť, že zverejňovaním fotografií môjho syna vytvárate pre neho bezpečnostné riziká, nehovoriac o tom, že zverejnením fotografií z jeho súkromného života bez jeho súhlasu hrubo porušujete zákon. Váš bulvárny týždenník pravidelne poučuje o dodržiavaní zákonov, pričom sám nerešpektuje najelementárnejšie právne predpisy.

 

Pán šéfredaktor,

domnievam sa, že svoje najnižšie bulvárne záujmy môže týždenník Plus 7 dní dostatočne uspokojiť výmyslami na moju adresu ako verejnej osoby. Žiaľ, Váš týždenník pred dvoma rokmi neprijal moju „podanú ruku“ v podobe  rozhodnutia nepokračovať v mimoriadne úspešných súdnych sporoch s Vaším týždenníkom. Toto moje rozhodnutie ste zjavne neprijali ako gesto záujmu o štandardnú spoluprácu v zmysle korektného aj kritického, avšak nie lživého informovania, ale naopak, vyhodnotili ste ho ako príležitosť útočiť ešte bezhlavejšie a bez akýchkoľvek zábran. Keďže nemám inú možnosť ako sa chrániť, opätovne využijem svoje legitímne právo na podanie žaloby na ochranu osobnosti, a to pri každom prípade porušenia mojich práv.

 

Robert Fico, predseda vlády SR