Október – Mesiac úcty k starším v okrese Lučenec

Nachádzate sa tu

15. 10. 2017

V mesiaci október 2017 sa v obciach: Buzitka, Divín, Fiľakovo, Halič, Jelšovec, Lehôtka, Lupoč, Ružiná, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Trenč a ďalších v okrese Lučenec, ale aj v samotnom meste uskutočnilo mnoho milých kultúrno-spoločenských podujatí a stretnutí pri príležitosti októbra – Mesiaca úcty k starším. Na týchto podujatiach a stretnutiach sa zúčastnili a prišli pozdraviť seniorov Branislav Hámorník – poslanec zastupiteľstva BBSK a predseda Okresnej organizácie SMER-SD spoločne aj s niektorými členmi okresnej organizácie strany SMER-SD, ktorí slávnostné posedenia podporili peknými oceneniami alebo občerstvením. Vo svojich slávnostných príhovoroch Branislav Hámorník poďakoval seniorom za ich múdrosť, za ich všetky prežité roky venované práci, svojim rodinám a výchove svojich detí a poprial, aby im jeseň života dožičila svoje plody, aby bola krásna, spokojná a slnečná počas všetkých ďalších dní a nielen v mesiaci október.

Regióny