odborári

Nachádzate sa tu

Vláda a odborári dospeli v kolektívnom vyjednávaní k dohode

Dnešným kolom sa v Zrkadlovej sále  Úradu vlády Slovenskej republiky ukončilo  kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016.

Zúčastnili sa ho splnomocnení zástupcovia Konfederácie odborových zväzov, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slobodného odborového zväzu za zamestnancov a splnomocnení zástupcovia za štát a zamestnávateľov.

Subscribe to RSS - odborári