MV SR: Finančná podpora pre dobrovoľných hasičov sa zvýšila

Nachádzate sa tu

1. 3. 2017

Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje pokračovať v podpore dobrovoľných hasičov. Dobrovoľné hasičské zbory obcí dostanú od štátu viac peňazí na zabezpečenie svojej akcieschopnosti, ako aj zlepšenie a obmenu technického vybavenia. TASR informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.
Rezort vnútra od roku 2013 každoročne finančne podporuje hasičské zbory obcí. Finančné prostriedky im poskytuje z dotácií a ich výška závisí od zaradenia hasičského zboru obce do príslušnej kategórie podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce.
„V novele príslušnej vyhlášky, ktorá nadobudla účinnosť dnes, 1. marca, sa sumy paušálnej finančnej podpory zvyšujú. V prípade dobrovoľného hasičského zboru obce kategórie A1 o 2000 eur na 7000 eur, v prípade kategórie A takisto o 2000 eur na 5000 eur. V prípade kategórie B ide o zvýšenie o 1000 eur na 3000 eur a v prípade kategórie C o zvýšenie o 700 eur na 1400 eur,“ uviedol rezort vnútra.
Paušálnu finančnú podporu dostane podľa neho tento rok 1486 dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktorým sa rozdelí spolu 3.826.400 eur. Peniaze môžu použiť na odbornú prípravu, výcvik, preventívno-výchovnú činnosť, ako aj zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia. Zvýšené výdavky budú zabezpečené z kapitoly Ministerstva vnútra SR.
„Skúsenosti z minulosti ukázali, že investícia do dobrovoľných hasičov sa vyplatí. Ako dobrý príklad slúži povodeň na Dunaji v roku 2013, keď práve nasadením 500 dobrovoľných hasičov sme zachránili hrádzu pri Komárne a kým Slovensko počítalo škody v desiatkach tisícov eur, naši susedia, či už Rakúsko, alebo Maďarsko, v miliónoch,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.
Podľa MV SR sa počet spoločných výjazdov Hasičského a záchranného zboru s dobrovoľnými hasičmi za ostatné obdobie zvýšil o 36 percent. Dobrovoľní hasiči najčastejšie pomáhajú pri veterných smrštiach, povodniach a prírodných kalamitách.
Ministerstvo vnútra tvrdí, že podporuje dobrovoľných hasičov nielen finančne. Dobrovoľné požiarne zbory obcí na Slovensku sa dočkali v uplynulých rokoch najväčšej výmeny techniky od čias komunizmu, vďaka čomu je Slovensko lepšie pripravené na boj s prírodnými katastrofami, ako sú povodne či požiare.
„Obciam sme odovzdali 921 kusov prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou, a to aj vďaka podpore z fondov Európskej únie z minulého programového obdobia 2007 - 2013. Samosprávy ďalej dostali 670 kusov hasičských áut Iveco Daily, 150 kusov repasovaných vozidiel Tatra 815 a Tatra 148 z majetku Hasičského a záchranného zboru a zrepasovalo sa 150 kusov vozidiel z majetku obcí a miest,“ uzatvoril rezort vnútra.
V najbližšom období by malo byť novou technikou vybavených ďalších 500 dobrovoľných hasičských zborov. MV SR dopĺňa, že obciam sa odovzdá ďalších 300 kusov prívesných vozíkov a tiež podporí rekonštrukcie hasičských staníc v obciach. Obce a mestá budú môcť na tento účel požiadať o dotácie.


zdroj: TASR
 

Categories: 
Aktuality