Ministri obrany EÚ rokovali o aktuálnych bezpečnostných hrozbách

Nachádzate sa tu

4. 9. 2015

V Luxembursku sa dnes (4.9.) ukončilo neformálne rokovanie ministrov obrany krajín Európskej únie pod vedením vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku F. Mogherini. Delegáciu SR na rokovaní viedol štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec. Ministri sa počas dvojdňového stretnutia venovali aktuálnemu operačnému pôsobeniu EÚ a zhodnoteniu smerovania bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád v júni 2015. Dôležitosť potreby komplexnej reakcie medzinárodného spoločenstva na aktuálne témy potvrdila aj prítomnosť generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga a zástupcu generálneho tajomníka OSN pre operácie H. Ladsousa.

Kľúčovými témami diskusie boli nelegálna migrácia, hybridné hrozby, podpora budovania bezpečnostných spôsobilostí v partnerských krajinách aj v kontexte nelegálnej migrácie, ako aj posilnenie obranných spôsobilostí a možností adekvátnej reakcie  EÚ. Dôležitou odozvou na aktuálne bezpečnostné hrozby a meniace sa bezpečnostné prostredie bude v júni 2016 prijatie novej globálnej stratégie EÚ.

"Európska únia by si mala dôsledne zachovávať svoje globálne ambície a zároveň sústrediť svoje kapacity a zdroje na posilnenie dlhodobej stability v susedstve. Popri posilňovaní bezpečnosti na južnej a východnej hranici EÚ by sme nemali zabúdať ani na dôležitosť stability na západnom Balkáne. Ako členská krajina EÚ a NATO presadzujeme čo najužšiu koordináciu týchto medzinárodných organizácií pôsobiacich v rovnakých operačných priestoroch. Prienik spolupráce je potrebné hľadať nielen v operačnom pôsobení, ale aj v iných otázkach spoločného záujmu ako je napríklad hybridná vojna" uviedol štátny tajomník Miloš Koterec.

Ministri sa spoločne s vysokými predstaviteľmi NATO a OSN venovali aktuálnym vojenským operáciám pod vlajkou Európskej únie. V súvislosti s narastajúcou nelegálnou migráciou na hraniciach Európskej únie štátny tajomník Miloš Koterec uviedol: "Uvedomujeme si záťaž, ktorú nesú krajiny čeliace najväčšiemu tlaku migrantov z Líbye, Sýrie a Iraku a preto podporujeme pôsobenie Európskej únie námornými spôsobilosťami v Stredomorí. Pre nás je však rovnako dôležité aj riešenie "balkánskej cesty" nelegálnej migrácie."

V kontexte blížiaceho sa predlžovania mandátu operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine Miloš Koterec dodal: "Sme aj naďalej presvedčení o potrebe udržania exekutívneho mandátu operácie ALTHEA, aspoň do doby uskutočnenia sociálno-ekonomických reforiem, ktoré by posilnili stále krehké bezpečnostné prostredie v krajine."


zdroj: Ministerstvo obrany SR

Aktuality