MDŽ - 2016

Nachádzate sa tu

10. 3. 2016

Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom,
za starostlivosť chceme Vás obdariť kvetom.
Nech stále pohoda vôkol  Vás  je len,
prajeme Vám  s láskou v dnešný Deň žien.

Karafiát, zákusky, obed a trochu kultúry. Takto nejako v skratke vyzerala oslava  dňa žien v Kultúrnom dome v obci Vyšné Remety,ktorú pripravili pre  ženy,   okresná organizácia strany SMER – SD v spolupráci s okresným úradom a regionálnych združením mestá a obcí okresu Sobrance.O dobrú náladu sa postarali deti z obecnej materskej škôlky , súbor Seniorky Sobrance a miestna hudobná skupina.

Okrem hlavného príhovoru ktorý predniesol okresný predseda SMER – SD  a prednosta okresného úrad v Sobranciach Boleslav Lešo  prítomné ženy pozdravili a zablahoželali k ich sviatku dalšíprítomní predstavitelia štátnej správy a samosprávy.

Oslavy sa končili v duchu dobrej nálady a spokojnosti. Osláv Medzinárodného dňa žien sa v tomto roku zúčastnilo viac žien ako v predchádzajúcich ročníkoch. Tento ročník bol v poradí štvrtý, organizovaný systémom putovania akcie po dedinách okresu, kde sa starostovia prezentujú, pochvália sa dosiahnutými výsledkami a úradníčky sa celý rok tešia na stretnutia, na výmenu skúseností a dobrúnáladu, ktorá sprevádza celú akciu.

Tešíme sa na ďalší ročník.

Regióny