Liptovská nemocnica otvorila vlastnú lekáreň

Nachádzate sa tu

4. 4. 2016

Novú lekáreň, ktorej zisk poputuje priamo do rozpočtu nemocnice otvorila dnes Liptovská nemocnica s poliklinikou (LNsP) MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. „Prvú verejnú lekáreň sme otvorili už v roku 2012 v Kysuckej nemocnici v Čadci a odvtedy sa nám podarilo vytvoriť ďalšie tri prevádzky – ešte jednu v Čadci, v Trstenej a dnes v Liptovskom Mikuláši. Pacienti môžu prostredníctvom nákupu v týchto župných lekárňach podporiť konkrétne nemocnice, keďže finančné prostriedky získané z predaja liekov sú investované naspäť do poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Ďalej priblížil, že pre vybudovanie lekárne v LNsPv rozpočte vyčlenil kraj 272-tisíc eur. „V roku 2015 dosiahli naše lekárne po zdanení spolu zisk takmer 110-tisíc eur, takže očakávame, že sa bude dariť aj tej najnovšej v Liptovskej nemocnici,“ doplnil J. Blanár.

„Zisk lekárne použijeme na ďalší chod nemocnice, na nákup nevyhnutných pomôcok, špeciálneho zdravotného materiálu či materiálno-technického a prístrojového vybavenia,“ informovala riaditeľka Liptovskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková. Budova, v ktorej sa novootvorená prevádzka nachádza, bude v budúcnosti slúžiť aj ako očný pavilón. „Na druhom poschodí plánujeme otvoriť Jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia spolu so špecializovanými ambulanciami. Budova je zvonku kompletne obnovená, preto stačí už len dobudovať zvyšné dve poschodia,“ zdôraznila Ľ. Pohančeníková s tým, že na modernizáciu očného pavilónu a nákup prístrojového vybavenia pre toto oddelenie vyčlenila Vláda Slovenskej republiky počas svojho výjazdového rokovania v Ružomberku v minulom roku dotáciu 300-tisíc eur.

Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť viac ako 72-tisíc obyvateľov a v tomto roku v nej plánuje ŽSK rovnako ako v ďalších troch župných nemocniciach v Čadci, Dolnom Kubíne a Trstenej vytvoriť nové urgentné príjmy, vďaka ktorým sa zvýšia šance pacientov na rýchlejšie uzdravenie a minimalizuje sa tiež časová strata pri záchrane ich životov.


zdroj: ŽSK

Regióny