Kandidáti na poslancov VÚC v Klube dôchodcov v Starej Turej

Nachádzate sa tu

17. 10. 2017

Patrí už k tradícii, že počas októbra jednotlivé mestá a obce organizujú posedenia so seniormi. V rámci Mesiaca úcty k starším sa chcú tejto generácii poďakovať za celoživotnú prácu, ktorú pre svoje mesto a kraj vykonali počas života. V Starej Turej prijali pozvanie členovia Klubu dôchodcov na posedenie s Kandidátmi na poslancov do VÚC. Seniorom sa prihovorila primátorka mesta a poslankyňa TSK Anna Halinárová. Úctu starším vzdal aj podpredseda TSK a primátor nášho okresného mesta Jozef Trstenský, viceprimátorka a poslankyňa TSK Kvetoslava Hejbalová. Posedenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Október nám pripomína, že úctu k starším máme prechovávať počas celého roka.  

Regióny