K zlepšeniu výsledkov IT Fitness testu prispeje IT Akadémia

Nachádzate sa tu

19. 12. 2017

Z porovnaní výsledkov IT Fitness Test 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších ako 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Pokles je evidentný aj u žiakov základných škôl. Ukazujú to výsledky šiesteho ročníka testovania, do ktorého sa od apríla do júna 2017 zapojilo vyše 26 000 respondentov.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini sa kriticky vyjadril k výsledkom testovania aj k príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce. „ Ak máme nedostatok IT zručných ľudí – a aj dnes je na Slovensku k dispozícii viac ako 10-tisíc pracovných miest, kde sa ponúkajú veľmi dobré platy – ale nenájdeme dobre pripravených ľudí, tak niečo je problém,” upozornil vicepremiér.

 So štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou sa Pellegrini zhodol na tom, že školy a učitelia potrebujú kvalitnú prípravu a podmienky pre moderné efektívne vyučovanie informatiky na školách a k vyučovaciemu procesu by sa mali vyjadrovať predovšetkým odborníci. Obaja považujú digitálnu gramotnosť za významnú pre uplatnenie sa na trhu práce a ocenili IT testovanie ako príklad spolupráce rezortu a zamestnávateľov.

 Testovania sa zúčastnilo 458 stredných škôl a 590 základných škôl. Cieľom bolo overiť digitálne kompetencie a zručnosti žiakov základných a stredných škôl a testovanie IT zručností učiteľov. Podľa ITAS testy preukázali zníženie úspešnosti v kategórii kancelárske nástroje. V teste pre základné školy bola najnižšia úspešnosť 21,79 %, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o takmer 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie internet rezervy vo všetkých ostatných kategóriách. V oblasti bezpečnosť majú problém s kritickým myslením a analýzou textu. Lepšie sa však orientujú v nastavení súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii online marketing mali rovnako slabšie výsledky a rezervy.

 Podľa vicepremiéra Pellegriniho je na ministerstve školstva, aby pripravilo konkrétne kroky na odporúčania, ktoré vzišli z výsledkov testovania IT Fitness Test 2017, a to častejšie sa venovať úlohám a projektom komplexného charakteru, prepájať poznatky z viacerých oblastí, učiť sa hľadať chyby či používať postup analýzy a syntézy. „Je jednou z mojich priorít, aby primeranú šancu na uplatnenie v digitálnej ekonomike dostal každý občan Slovenska. Preto spoločne s partnermi rozvíjame vzdelávacie projekty ako Digitálna koalícia alebo IT Akadémia. Najviac nádeje vkladám do IT Akadémie, kde bude 2000 učiteľom poskytnutá veľká pomoc a podpora, aby mohli lepšie učiť informatiku,” povedal Pellegrini.

  Podrobnosti, štatistiky nájdete tu

Zdroj: ÚPVII

Categories: 
Aktuality