J. Blanár: Chceme zrovnoprávniť pozície zriaďovateľov škôl

Nachádzate sa tu

26. 3. 2015

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár sa dnes (25. 3. 2015) zúčastnil rokovania s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Témou rokovania boli novely školských zákonov, ktoré sú momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne budú predložené vláde Slovenskej republiky.

„Združenie samosprávnych krajov SK8 podporuje návrh Ministerstva školstva s cieľom zrovnoprávniť pozíciu zriaďovateľov, samosprávnych krajov, s ostatnými zriaďovateľmi. Župy nemajú pri výbere riaditeľov rovnaké práva ako cirkevní a súkromní zriaďovatelia,“ vysvetľuje J. Blanár. V súčasnosti sú na Slovensku tri typy zriaďovateľov škôl a napriek tomu, že každý z nich je financovaný rovnakým spôsobom zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje vzdelávací proces v zmysle tých istých zákonov, každý má pri vymenovaní riaditeľa iné podmienky.

Predloženie návrhu Ministerstva školstva reflektuje na požiadavku zrovnoprávnenia podmienok pre zriaďovateľov pri výbere riaditeľov, pretože vychádza z rovnakých podmienok, ktoré už majú v súčasne platnom zákone zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl. „Náš záujem je zefektívnenie fungovania škôl, a tým vytváranie dobrých podmienok pre kvalitné vzdelávanie,“ dodáva župan.

 

zdroj: ŽSK

Categories: 
Regióny